Psikolojinin Temel Süreçleri

Algıda Duyarlılaşma ve Algılama

Algıda Duyarlılaşma Alışma, şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı halde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır. Örneğin ele surulen kremin kokusu, takılan bir kolyenin ağırlığı, dışarıdan gelen trafik gurultusu bir süre sonra...

Duyum ve Algı Arasındaki Farklar ve Psikolojide Uyarılmanın Davranışlara Etkisi Konu Anlatımı

Uyarılmanın Davranışlara Etkisi Organizmanın, uyumlu durumunu değişen koşullara karşı koruma eğilimine dengeleme (homeostasis) denir. Organizma, aşırı ya da yetersiz uyarılma sonucu ortaya cıkan dengesizlik durumunu otomatik olarak ortadan kaldırır ve bu şekilde varlığını surdurur....

Psikolojide Duyum, Özellikleri ve Temel Duyum Bilgileri

Organizmanın içinden veya dış çevreden gelerek organizmayı harekete geciren her turlu etkiye uyarıcı denir. Aclık, susuzluk, yorgunluk gibi uyarıcılar organizmanın içinden; ses, koku, renk gibi uyarıcılar ise dış çevreden gelen uyarıcılardır. Uyarıcıların duyu organlarını...

Ergenlik Dönemini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bu dönemde gençi etkileyen en önemli faktorler; kimlik oluşum sürecindeki rol karmaşası, yetişkinlerle yaşanan kuşak catışması ve akran grubu ile yaşanan sorunlardır. Her gençin ulaşmak istediği ve kendine yakıştırdığı ideal bir benlik anlayışı vardır....

Ergenlik Döneminde Görülen Değişimler ve Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri

Ergenlik Döneminin Temel Özellikleri Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri bağımsızlık duygusudur. Bağımsızlık duygusu her dönemde insan için önemlidir ancak ergenlikte bu duyguya olan ihtiyaç daha fazladır. Ergen için bağımsız yaşamak sorumsuz yaşamak değildir. Ergen;...

Psikolojide Gelişim Kuramları

Gelişim Kuramları  Jean Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı Bilişsel gelişim insanın düşünme, anlama, problem cozme ve benzeri zihinsel süreclerinin gelişimini konu alır. Bilişsel gelişim kuramcılarının başında Jean Piaget gelir. Piaget’e göre bilişsel gelişim dort evreden...

Psikolojide Yaşam Boyu Gelişim

Gelişim yaşam boyu devam eden bir sürectir. Bu sürecle ilgili temel kavramlar buyume, olgunlaşma ve öğrenmedir. Büyüme Boy, kilo ve ic organların yapısında ve buyukluğunde meydana gelen değişmelerdir. Kalıtıma bağlı olarak zamanla kendiliğinden gercekleşen...

Katılım ve Çevrenin Psikolojik Süreçlere ve Davranışlara Etkisi Nedir?

Katılım ve Çevrenin Psikolojik Süreçlere ve Davranışlara Etkisi Nedir?

Kalıtımın ve çevresel faktorlerin davranışlar uzerindeki etkisi psikolojide merak edilen ve araştırılan bir konudur. Edinilmiş donanım olarak adlandırılan çevre, organizmanın ilişki kurduğu varlıklar ve ortamın tumudur. Organizma bu çevre içinde doğar, buyur; çevreden aldığı...

DNA'nın yapısı

Psikolojik Süreçlerle Biyolojik Yapı Arasındaki İlişki Hakkında Detaylı Bilgi

Psikolojik Süreçlerin ve Davranışların Beyin Yapısıyla İlişkisi Modern psikolojiye göre psikolojik süreclerle biyolojik yapı ilişki içindedir. İnsan bedeninde psikolojik süreclerle yakından ilişkisi olan sistemler endokrin sistemi ve sinir sistemidir. Bu iki sistem birlikte calışarak...