Psikolojinin Etkileri

Psikolojide Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok yöntem ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şunlardır: Gruplama: Belleğin kapasitesi bellidir. Bunu artırmak oldukça zordur. Belleğin kapasitesi gruplamalar yaparak güçlendirilebilir. Belleğin 12 rakamlı sayıları hatırlaması oldukça...

Psikolojide Belleğin Temel işlevleri Nelerdir?

Bilim ve eğitim, sanayide benzeştirme yöntemi olarak kullanılır. Bir teknik araç, doğadan örnek alınarak yapılabilir. Örneğin uçaklar, kuşlar örnek alınarak yapılabilir. Günümüzde yaygın olan bilgisayar, insan beyni örnek alınarak yapılmıştır. Eğitim açısından bu yöntemin...

Psikolojide Bellek ve Bellek Süreçleri Nelerdir?

Bellek, yaşam boyunca öğrenmiş olduğumuz bilgilerin saklandığı yerdir. Duyum ve algılarla kazanılan bilgilerin beyinde saklanması, gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. Belleğin 3 aşaması vardır. Duyum Belleği Uyarıcı ortadan kalktığı hâlde duyumun...

Madde bağımlısı kişi

Psikolojide Diğer Bilinç Durumları

Normal bilinç durumunun dışında bilincin meditasyon ve hipnoz ve madde bağımlılığı durumları da vardır. Meditasyon İnsanın, kendi bilinci ile vücut fonksiyonlarını kontrol altına alması ve dikkatini yoğunlaştırmasıdır. Kişi, fizyolojik olarak gevşemiş bir vücutta, uyanıklık...

Psikolojide Bilinç Nedir? Bilinç Durumları Nelerdir?

Bilinç, insanın içinde yaşadığı çevresi, yaşadıkları ve kendi varlığı üzerinde bilgi sahibi olma yeteneğidir. İnsanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması hâlidir. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, zihni bir buz dağına benzetmişti. Freud’a göre psikolojik olayları...

Algıda değişmezlik

Psikolojide Algıyı Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Dış dünyayı olduğu gibi algılamıyoruz, kendimizden de bir şeyler katıyoruz. Yani her yeni algı bireyin daha önceki deneyimlerinin devreye girmesini gerektirir. Algıyı etkileyen etmenler iki türlüdür: İç Etmenler Bunlar, duygularımız, gereksinmelerimiz, zihnî tutumumuz, hazır...