Psikolojinin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkileri

Psikolojide Duyum ve Algı

İnsan nasıl bir çevrede olduğunun farkındadır. Çevresindeki nesneleri ve nesnelerin özelliklerini duyu organları ile tanır. Organizmayı etkileyen herhangi bir güce uyarıcı, uyarıcıların organizmayı etkilemesine de uyarım denir. Uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi ve bu uyarıcıların...