Ruh Sağlığının Temelleri

İlk Çağ ve Orta Çağ'da Ruh Kavramı

İlk Çağ ve Orta Çağ’da Ruh Kavramı

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel özellik sadece merak değildir. Zira merak güdüsü Homo Sapiens olmayan diğer hayvansal karbonik yaşam formlarda, hatta bitkilerde bile kendine özgün çok kısıtlı şekilde olduğu bilimsel tez olarak ileri sürülebilir....

Psikolojik Destek Nedir?

Her geçen gün gelişen ve değişen bilimsel veriler ışığında psikolojideki destek yöntemlerinde de sürekli bir gelişme ve değişme olduğu söylenebilir. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde halen kullanılan bazı destek yöntemleri aşağıda belirtilmiştir: Biyomedikal Yaklaşım Psikolojik rahatsızlıkların...

Stresle Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

Başa çıkma; bireyin dış ve iç dünyasının yarattığı zorlukları gidermek, onları kontrol altında tutmak, gerginlikleri azaltmak için gösterdiği bilişsel ve davranışsal cabadır. Başa çıkmanın işlevi, bireyi stresin olumsuz fiziksel yada psikolojik sonuçlarından korumaktır. Stresle...

Stresin Günlük Yaşama Etkileri Nelerdir?

Organizma, karşılaştığı yeni durumlara uyum sağlamak ve gerek bedensel gerek ruhsal dengesini korumak için belli tepkiler gösterir. Bu tepkilere stres tepkileri denir. Stres tepkileri, bireye bedensel ve ruhsal olarak zarar verebildiği gibi bireyin karşılaştığı...

Stres ve Stresin Nedenleri Nelerdir?

Kelime anlamı baskı ya da gerginlik olan stres, karşılaşılan yeni durumlarda insanın psikolojik veya fizyolojik sınırlarının zorlanması olarak tanımlanabilir. Stres nedenlerinin bazıları, herkesin az ya da çok karşı karşıya kaldığı günlük olaylardır. Kotu gecen...

Kişiliğin Ölçülmesi Nasıl Yapılır? Bireysel Farklılıklar Nelerdir?

Kişilik testleri, bireyin kişilik özelliklerini ve davranış biçimlerini belirlemeye ve çözümlemeye yarayan testlerdir. Testlerin amacı bireyin ne yapabileceğini değil ne yapabildiğini ölçmektir. Bireylerin sosyal, kişisel özelliklerini ve uyum düzeylerini ölçen kişilik testlerinin puanlama ve...

Kişilik Kuramları Nelerdir?

Kuramların temel amacı kişiliğin, kişiden kişiye neden değiştiğini ve nasıl geliştiğini açıklamaktır. Bu kuramlardan bazıları psikanalitik, psiko sosyal ve fenomonolojik kuramdır. Psikanalitik Kuram Bu kuramın en önemli temsilcisi olan Sigmund Freud, kişilik gelişimini bireyin...