Psikolojiyi Benzersiz Kılan Nedir?

Psikolojinin benzersizliğini ve bütünlüğünü takdir edebilmeniz için psikologların bu alanı nasıl açıkladıklarını ve araştırma ile uygulama sürecindeki hedeflerini göz önünde bulundurmalısınız.

Bu başlığın sonunda bir psikolog gibi düşüneceğinizi umuyoruz. Bu ilk bölümde bir psikolog gibi düşünmenin nasıl bir şey olduğu hakkında fikir vereceğiz.

Birçok psikolog şu temel soruya cevap arar: İnsan doğası nedir?

Psikoloji, bu soruya insanların birbirleri, fiziksel ve sosyal çevre ile olan etkileşim süreçlerini inceleyerek cevap verirler. Bu ışıkta baktığımızda, psikoloji bireysel davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelemesidir. Bu tanımı incelemek gerekirse en önemli kısımları: bilimsel, davranış, bireysel ve zihinsel.

Psikolojinin bilimsel yönü, psikolojik sonuçların bilimsel yöntemlere uygun kanıtlarla ortaya çıkarılmasını gerektirir.

Bilimsel yöntem tarafsız bilgi toplanması ve yorumlanması için kullanılan, hata ihtimalini azaltıp güvenilir genellemeler yaptıran yöntemler bütünüdür. İçinde problemlerin analiz edilmesi ve çözülmesini sağlayan adımlar bulundurur. Bu yöntem, objektif olarak toplanmış bilgileri gerçekler olarak kabul eder ve sonuçlar ortaya çıkarır. Bilimsel yöntemin özelliklerini psikologların nasıl araştırma yaptıklarını incelediğimizde detaylı olarak ileriki başlıklarda açıklayacağız.

Davranış, organizmaların çevrelerine uyum sağlama yollarıdır. Davranış harekettir. Psikolojinin konusunun büyük bolumu davranışları gözlenebilen insanlar ve hayvanlardır. Gülümseme, ağlama, koşma, vurma, konuşma ve dokunma gözleyebileceğiniz bariz davranışlara örnektir.

Psikologlar bireyin ne yaptığını, bunu yaparken genel bir sosyal ve kültürel içeriğe bakarak nasıl davrandığını inceler.

Psikolojik analizin öznesi genellikle bireydir-yeni doğmuş bir bebek, genç bir atlet, yatakhane hayatına alışmaya çalışan üniversite öğrencisi, orta yaşlarında kariyer değişikliği yaşayan bir adam, kocasının Alzheimer hastalığı sebebiyle stresli olan bir kadın. Ancak bu özne aynı zamanda iletişim kurmak için sembolleri öğrenen bir şempanze, küçük bir labirentte gezinen beyaz fare, tehlike sinyaline cevap veren sümüklü böcek de olabilir. Özne hem doğal ortamında hem de kontrol edilen şartlar altında bir araştırma laboratuvarında incelenebilir.

Bir çok psikoloji araştırmacısı zihinsel süreçleri ve insan zihninin çalışma şeklini anlamadan insan davranışlarının anlaşılmasının mümkün olmadığı kanısına vardılar.

Düşünme, planlama, usavurma, yaratma ve hayal etme gibi birçok insan aktivitesi bireysel ve gizli yaşanır. Birçok psikolog zihinsel süreçlerin psikolojik araştırmanın en önemli yanı olduğunu düşünür. Çok kısa zamanda göreceğiniz gibi, psikolojik araştırmalar bu özel deneyimleri ortaya çıkarmak ve bu zihinsel aktivite ve süreçleri incelemek için ustun teknikler kullanır.

Bu konuların tüm kombinasyonları psikolojiyi benzersiz bir bilim dalı yapmaktadır. Sosyal bilimler çerçevesinde psikologlar büyük ölçüde bireylerin değişik ortamlardaki davranışlarını inceler. Sosyologlar grup ve kurumların sosyal davranışları üzerine odaklanırken antropologlar ise davranışların kültürler arasındaki farklılığını incelerler. Durum böyle iken, psikologlar diğer akademisyenlerin bakış acılarından da yararlanırlar.

Psikologlar biyoloji bilim dalıyla, özellikle de beynin çalışma süreçlerini ve davranışların biyokimyasal sebeplerini inceleyenlerle birçok ortak ilgi alanı paylaşırlar. Psikologların, bilişsel bilime bağlı olarak, insan zihninin nasıl çalıştığı hakkındaki soruları bilgisayar mühendisliği, felsefe, dil bilimi ve nörobilim dallarıyla ilgilidir.

İlaç, eğitim, hukuk ve çevre bilimine bağlı olarak bir sağlık bilimi olan psikoloji bireylerin kişisel ve toplumsal iyiliğini arttırmayı hedefler.

Modern psikolojinin derinliği ve genişliği psikolog olmak isteyenler için ana sebepler olsa da, bu sebepler aynı zamanda bazı öğrencilerin psikoloji hakkında fikir sahibi olmak istemeleri için de akıllarına gelen ilk sebeplerdendir. Psikolojide çalışılacak konu, tahmin edebileceğinizden çok daha fazla.

Bu yüzden, bu başlangıç psikoloji dersinden öğrenebileceğiniz oldukça önemli konular var. Bu alan hakkında en çok şeyi öğrenebilmeniz için psikologlarla aynı hedefleri paylaşmanız gerekiyor.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir