Klinik Metot Nedir?

Etnolojik olarak klinik, “hastanın yatağında yapılan şey” anlamına geliyorsa da psikolojide, uygulama bakımından, tıpta olduğu gibi bu terimle belge niteliğinde olmayan yöntemlerle kuşatılmaksızın (testler gibi) bir süjenin gözleminin tatbikatından ibaret olan metot belirtilir.

Daniel Lagache’ın iyice belirlediği bir duruma parmak basarak denebilir ki:

“Kendine has perspektifi içinde, tavrı hareketi mütalaa etmek; maruz bırakıldıkları bir durum (situation) ile tamamlanmış, müşahhas bir varlığın tepki gösterme ve var olma tarzlarını mümkün olduğu kadar doğru olarak çıkarıp ortaya koymak.

Burada yaratılış, yapı ve anlamı düzenlemeye çalışmak; tavrı harekete saik olan çatışmaları ve bu çatışmaların çözümüne kadar uzanan teşebbüsleri ortaya çıkarmak. İşte özet olarak klinik psikolojisinin programı budur.

Deneyci bir situation meydana getirmiştir ve bunda, bütünü nazara almaksızın cevapların nispi değişmelerini, aynı anda yalnız bir faktörü değiştirerek bütün faktörleri suni olarak kontrol eder. “situation için diğer unsurlarının aynı kaldığını farz etme” formülü deneyci ifadelerin tipik bir kısaltmasıdır.

Klinikçi, şartların bir kısmının nazara alınmaması tarzında, situation’u ne yaratmaya ve ne de bilhassa kontrol etmeye muktedir olamayarak. Şartların bütünlüğünde onu ilgilendiren faktörleri yerleştirerek onu telafi etmeye çalışır, buradan derinliğine bir araştırma doğar.

Klinik metot ve deney metodu farklı durumlara baş vururlar ve farklı gayelere cevap verirler. Deney metodu öncelikle genel kanunlar düzenlemeyi hedef alır. O ancak bazı şekiller altında (testler metodu) ferdi olguların araştırılmasında uygulanabilir.

Klinik metot kanun varlığını ispat edemez, daha sonra araştırılması gerekecek nazariyeleri ve belirtileri meydana çıkarmayı sağlayabilir. Fakat o bilhassa patolojik psikolojide ferdi muayenede tek imkandır.

Klinik metot böylece, ister deneycinin daha önceki gözlemleri sonucu (klinik deneye uygun), ister diğer araştırıcıların topladığı gözlemleri sonucundaki kanunlar olsun, teşhisini kurmada, devamlı alakaların formülleştirmesine götüren kanunları kullanacaktır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir