Psikolojinin Konusu ve Psikolojinin Amaçları Nelerdir?

Psikolojinin konusu, genel olarak organizmanın davranışları, insanın düşünmesi algılaması, öğrenmesi gibi çeşitli etkinlikleridir.

Etkinlikleri tanımlayarak nasıl ve neden oluştuklarını açıklar. Psikoloji, davranışları iki kategoride ele alır:

Birincisi başkaları tarafından gözlenemeyen sadece kişinin kendisi tarafından gözlenebilen üzüntü, sevme, düşünme gibi iç davranışlar;

ikincisi de başkaları tarafından gözlenebilen ve ölçülebilen yürüme, yüzme gibi dış davranışlardır. Psikoloji, organizmanın uyarıcılara karşı nasıl tepki verdiğini ortaya çıkarmaya çalışır. Psikoloji insan davranışlarının yanında hayvanların da davranışlarını inceler.

Psikoloji, insanın neden, niçin ve nasıl davrandığını araştırır. İnsanın başka insan ve insanlarla olan ilişkileri, fiziksel çevresi, kendi kendisi ve insan gruplarının birbirleriyle olan ilişkileri, psikolojinin konusunu oluşturur. Psikoloji, biyolojiden sosyolojiye kadar uzanan oldukça geniş kapsamlı bir alandır.

Psikolojinin Amaçları

Psikoloji sosyal bir bilim dalıdır, psikoloji bilim dalı olduğuna göre amaçları bilimin genel amaçları ile aynıdır.

Her bilimin bir amacı vardır. Psikolojinin amacı insan davranışlarını inceleyerek genel yasalara varmaktır. Psikolojik olayların bağlı olduğu temel ilkeleri bulmaktır.

İnsanın çevresi ile olan ilişkileri

Bilim dallarının belirli çalışma alanları vardır. Psikolojinin çalışma alanı, insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarının ne olduğunu, nasıl olduğunu, niçin olduğunu araştırmak, araştırma sonuçlarından hipotez, yasa, teorilere varmak psikolojinin amacıdır.

İnsan, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ister. Psikoloji de elde ettiği yasaları insana uygulayarak onun davranışlarını açıklayabilir, önceden kestirebilir, kontrol edebilir. Böylece insanın, çevresine uyum sağlamasında yardımcı olabilir.

Günümüzde psikolojinin bulgularından, çok değişik alanlarda yararlanılır. Eğitim, tıp, endüstri, ekonomi gibi alanlarda psikolojik bilgiler, insanların daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Büyüme, gelişme, yetenekler, ilgi, zekâ, heyecan, bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılması ile bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha modern bir eğitim anlayışı gelişmiştir.

  • İnsan davranışlarını tümüyle kontrol etmek mümkün değildir. Buna rağmen davranışları etkilemek, kontrol altına almak yararlı sonuçlar elde etmek için kullanılabileceği gibi tehlikeli amaçlar için kullanılabilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir