Stresin Psikolojik Etkileri Nelerdir?

Stres sonucunda bireylerde ortaya çıkan psikolojik sonuçlardan en belirginleri kaygı, depresyon ve psikolojik yorgunluktur.

Kaygı kavramı, tasa, üzüntü, sıkıntı anlamındadır. Genel olarak olumsuz duyguların yaşandığı durumlar kaygının ortaya çıkmasına sebep olur. Kaygının ortaya çıktığı en uygun ortam stres kaynaklarının yoğun bulunduğu ortamdır.

Diğer bir deyişle kaygı ve stres arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Sıkıntılı ve hoş olmayan durum devam ettiği sürece birey huzursuz, gergin ve mutsuzdur. Gerginlik rahatsızlık ya da endişe biçiminde psikolojik olarak yaşanabilir.

Buna genellikle, daha çok boğaz ve göğüs kısmında ortaya çıkan bir daralma hissi eşlik eder. Bu da daha büyük gerginliğe yol açabilir. Tekrarlayan kaygı nöbetleri aşırı bir nitelik aldığında dikkati toplayamama, karar verme güçlüğü, aşırı terleme gibi sürekli bir gerilim ortaya çıkmaktadır.

Depresyon (Kayıtsızlık ve Çökkünlük): Depresyon, stresli olaylar ve durumlar karşısında organizmanın huzursuzluğunu, tedirginliğini, sıkıntısını, durgunluğunu ve üzüntüsünü ifade etmektedir. İçine kapanma, yoğunlaşma (konsantrasyon) bozukluğu, cinsel problemler, değersizlik ve suçluluk duyguları, kararsızlık, umutsuzluk ve keder duyguları gibi belirtiler gösterir.

Psikolojik yorgunluk: Aşırı stres ve zihnin aşırı çalışması sonucu psikolojik yorgunluk ortaya çıkar. Bu tür yorgunluk sinir merkezini etkileyerek zihinsel bir yorgunluğa sebep verir ki bunu da uykusuzluk şeklinde görürüz.

İş süreci, grup baskısı, zaman baskıları, yetki ve sorumluluk dağılımındaki eşitsizlikler, engellenmeler, rol çatışmaları, ekonomik problemler psikolojik yorgunluk üzerinde etkilidir.

Tükenme ve bitkinlik duygusunun eşlik ettiği psikolojik yorgunluğun bedensel belirtileri baş ağrısı, ciddi göğüs ağrıları, ani öfke ve patlamalar, sürekli kızgınlık, yalnızlık ve umutsuzluk duyguları, gücenme, cesaretsizlik, güvensizlik ve isteksizliktir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir