Psikolojinin Metotları

Klinik Metot Nedir?

Klinik Metot Nedir?

Etnolojik olarak klinik, “hastanın yatağında yapılan şey” anlamına geliyorsa da psikolojide, uygulama bakımından, tıpta olduğu gibi bu terimle belge niteliğinde olmayan yöntemlerle kuşatılmaksızın (testler gibi) bir süjenin gözleminin tatbikatından ibaret olan metot belirtilir. Daniel...

Fenomenolojik Metot Nedir?

Fenomenolojik Metot Nedir?

Alman dilinin konuşulduğu memleketlerde çok defa, kavrayış psikolojisi (Psychologie comprehensive- Verstehende Psyclıologie) adı altında, ilk defa filozof Dilthe tarafından “Mizacı açıklarız, ruh hayatını anlarız” formülünde açıklanmış prensibe dayalı doktrinlerin bir bütünü belirtilir. Patolojik psikolojide...

Psikanalitik Metot Nedir?

Psikanalitik Metot Nedir?

Psikanalitik metodu, klinik metoda sıkı surette bağlamak isteyen bir eğilim vardır. Gerçekte, psikanalitik metot ancak klinik bir durumda kullanılır. Psikanalitik metodu, psikanalitik doktrinden ayırmak gerekir. Birincisi, tüm araştırma teknikleri ve muhtemel psikolojik tedavi demektir....

Testler Metotu Nedir?

Testler Metodu Nedir?

Bir ilmin gayelerinden biri, tetkik ettiği fenomenleri ölçüye vurmak; kanunların açıklanmasında kullanılması gayet kolay olan olayları sayıca sınıflama şeklinde, sayısal bir gözleme yetenekli olmaktır. Psikolojik yöntemlerin kantitatif bir tasvirine ulaşan tüm yöntemlere psikometrik metot...

Deney Metodu Nedir?

Deney Metodu Nedir?

Psikoloji tamamen deneysel bir ilim değildir, ister davranışların gözlemi, ister iç gözlem bahis konusu olsun, bir yönüyle o, bir gözlem metodu olarak kalır. Claude Bemard’ın tıp için belirlediği yolun kullanılması mümkün olduğu zaman psikoloji...