Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar Nelerdir?

 

Psikoloji Biliminin Ölçütleri

  • Ölçütler: 

  1. Gözlenebilirlik:

Bir dalın bilimsel sayılabilmesi için, o dalın konusunun gözlenebilmesi gerekir. Eğer bir olay doğrudan biçimde, dolaylı olarak veya psiko fizyolojik tepkiler temelinde gözlenemiyorsa o olay psikoloji bilimi kapsamına girmez ve bilim olarak kabul edilmez.

  1. Ölçülebilirlik

Bilimsel sonuçlara, karşılaştırmalar yaparak varılır. Örneğin, bir öğretme tekniğinin yararlı olup olmadığını belirlemede, aynı konu bir gruba yeni teknikle, diğer gruba eski teknikle öğretilir. Daha sonra konuyla ilgili bir test uygulanır ve iki grubun testten aldığı puanlar karşılaştırılır. Yeni teknikle öğrenen grubun puanı daha yüksek olduğu takdirde, bu tekniğin daha başarılı olduğu sonucuna varılır. Bir olayı (öğrenme) sayılarla (alınan puanlar) betimlemek, onu ölçmek anlamına gelir.

Ölçülebilirlik

Ölçülebilirlik

Sonuç:

*Gözlenebilen ve ölçülebilen olaylar iletilebilir

*Gözlenebilen ve ölçülebilen olaylar tekrarlanabilir

*Gözlenebilen ve ölçülebilen olaylar sağlanabilir

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar

Psikolojide Ölçütler ve Amaçlar

Psikoloji Biliminin Amaçları

* Betimleme:

Bilimde betimleme, olayların keşfedilmesini ve benzer olayların sınıflanmasını içerir.

* Açıklama:

Bir bilim dalında yeterince araştırma yapıldığında, bilim insanları bunların sonuçlarını bir araya getirir, onları analiz eder, onlar üzerinde düşünür ve bu sonuçlardaki düzenlilikleri görmeye çalışır. Bu faaliyetler açıklama amacına hizmet eder.

* Yordama:

Yordama, olayların önceden tahmin edilmesi demektir. Yordama araştırma sonuçlarına dayanarak yapılabilir. Yordama yasa ve ilkelerde, kuramlarda belirtilen ilişkiler kullanılarak da yapılır.

* Kontrol:

Kontrol, yordama yaparken kullanılan yasa ve ilkelere, kuramlara, araştırmaların sonuçlarına dayanır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir