Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi

Psikoloji, insanı ve onun davranışlarını anlayabilmek ve açıklayabilmek için bazı bilimlerin bulgularından yararlanır.

Psikoloji özellikle; Sinir sistemi, duyu organları ve iç salgı bezlerinin işlevlerinin davranış üzerindeki etkilerini incelerken biyolojinin alt dalı olan fizyolojiden

Dış uyaranlardan (ısı, ışık, ses vs)etkilenen ve kimyasal bir yapıya sahip olan organizmanın davranışlarını anlamada kimyanın bulgularından

Ses, koku, görme, dokunma duyuları ile duyum ve algı konusunda çalışırken fizik ve biyolojiden

İlkel insan davranışları ile bugünkü insan davranışları arasındaki karşılaştırma yapmak gerektiğinde antropolojiden

İçinde yaşanılan toplumsal çevrenin birey davranışları üzerindeki etkilerini araştırırken sosyolojiden.

Anormal davranışların teşhis ve tedavisinde tıptan özellikle nöroloji ve psikiyatriden.

İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda geliştirilen her türlü üretim araçlarının davranış üzerindeki etkileri incelenirken ekonomiden.

Yönetim biçimlerinin insan davranışları üzerindeki etkilerini araştırırken siyaset biliminden.

İklim ve yeryüzü şekillerinin insan davranışları üzerindeki etkisinde coğrafyadan yararlanır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir