Zihinsel Aktiviteler

Kavramları tanıma

Demanslı Hastada Zihni Meşgul Edecek Diğer Aktiviteler Nelerdir?

Yukarıda açıklanan aktivitelerden başka demanslıların aktiviteye bağlanmalarını ve dikkatlerini sürdürmeye yardımcı olunmalıdır. Bunlar psikomotor aktiviteler, sanat aktiviteler, egzersiz ve sportif aktiviteler, müzik aktiviteleri, hobi aktiviteleri, oyun aktiviteleri, dış mekân aktiviteleri ve manevi bakım aktiviteleridir....

Lego aktivitesi

Demanslı Hastada Zihinsel Aktiviteler Nasıl Yapılır?

Alzheimer hastalığına bağlı gelişen demansta ilk etkilenen beyin işlevi bellektir. Hastalık unutkanlık ile başlar. Kişi gördüğü, duyduğu, algıladığı bilgileri kayıt edemez, bellek depolarına gönderemez ve bilgi lazım olunca da hatırlayamaz. Hastalığın ilerlemesi ile konuşma,...

Dama tahtası ve oyunu

Zihin Egzersizleri Nasıl Yapılır?

Vücut organlarını daha iyi çalışır hale getirmenin veya mevcut durumunu korumanın yolu onları kullanmak ve sağlıklarını korumaktır. Örneğin, kaslarını geliştirmek isteyen kişinin kasları çalıştıracak egzersizler yapması, iyi beslenmesi ve sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak durması...

Savunma mekanizmaları

Zihinsel Aktiviteleri Planlamada Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

Planlama aşamasında ne yapılacağına karar verilmesidir. Planlama; yaşlı/hasta merkezli ve amaçlara yönelik olarak faaliyetlerin seçildiği aşamadır. Planlama aşamasında belirlenen faaliyetler ilgili planlar yaşlı/hasta ve aile ile birlikte karar verilmelidir. Plan: Bir amaca ulaşmak için...

Çocuklar için satranç oyunu

Zihin Sağlığı Nedir? Zihinsel Beceri ve Yetenekler Nelerdir?

Yaşlanma herkes için kaçınılmaz olmasına karşın, kişilerin yaşlanma hızları ve biçimleri birbirlerinden çok farklıdır. Bazı kişiler çok ileri yaşlarda bile zihinsel ve bedensel olarak aktif olmalarına karşın diğerlerinde yaşlanma belirtileri çok daha erken ortaya...

Çocuklar İçin Bulmaca

Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok yöntem ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şunlardır: Belleği güçlendirmek, hatırlamak için bilgi çok iyi öğrenilmelidir. Belleğimizi geliştirmek için konuyu anlamalı konuyla ilgili bilgi birikimi olmalıdır. Bilgiler...

Unutma ve Nedenleri

Unutma Nedir? Unutmanın Nedenleri Nelerdir?

Unutma, önceden öğrenmiş olduğumuz bilgi, beceri ve nesneleri hatırlama ve tanıma gücünün geçici veya sürekli olarak yitirilmesi olayıdır. Unutma belleğin her düzeyi için bilgi kaybıdır. Bilgiler kısa süreli bellekte kullanıldıktan sonra uzun süreli belleğe...

Uyarılmışlık düzeyinin başarıya etkisi

Öğrenme Nedir? Öğrenme Türleri Nelerdir?

Öğrenme, meslekleri ve günlük işler bakımından herkesi ilgilendirir. Herkes her an bir şey öğrenmektedir veya zaman zaman başkalarına da bir şeyler öğretmeye çalışmaktadır. Öğrenme Tekrarlar, yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Öğrenilmiş davranışlar ise...

Zihinsel Süreçler

Zihinsel Süreçler Nelerdir?

İnsanın duyguları, düşünceleri iç dünyasında gerçekleşen ve yaşanan olaylar doğrudan gözlenip ölçülemez. Zihin, beynin bilimsel anlamı üzerine kurulmuş, psikoloji’nin bir olgusu ve az çok bilinç ile eş anlamlı olarak sıklıkla kullanılan bir terim olarak...