Zihinsel Süreçler Nelerdir?

İnsanın duyguları, düşünceleri iç dünyasında gerçekleşen ve yaşanan olaylar doğrudan gözlenip ölçülemez.

Zihin, beynin bilimsel anlamı üzerine kurulmuş, psikoloji’nin bir olgusu ve az çok bilinç ile eş anlamlı olarak sıklıkla kullanılan bir terim olarak görünür.

Zihnin diğer bir kullanımı ise çoğunlukla düşünüş ile eşanlamlıdır. Türk Dil Kurumu zihni; bilincin, algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümü veya zihinsel yetilerin tümü ya da bellek olarak tanımlar.

Bireyler zihinsel aktivite programlarının yardımıyla duygu ve düşüncelerini kontrol edebilme, kendine güven, motivasyon, stresle başa çıkabilme ve beceri öğrenme gibi konularda başarı sağlayabilmektedirler.

 

Zihinsel Süreçler

Zihinsel aktivite genel olarak kişilerin duygusal, zihinsel ve davranışsal gelişimlerinde, ayrıca bunlarla ilgili problemlerin çözümünde kullanılan önemli araçlardan biridir. Zihinsel aktivite psikolojik bir beceridir ve kişilerin performansını yükseltmede önemli bir güce sahiptir.

Yapılan birçok araştırma zihinsel aktivitenin performans üzerinde ve diğer psikolojik beceriler üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Zihinsel süreçler, organizmanın doğrudan gözlenemeyen, ancak dolaylı yollarla gözlenip ölçülebilen davranışlarıdır.

Bunlar öğrenme, bellek, algılama, düşünme, zeka gibi duyuşsal ve bilişsel süreçlerdir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir