Hayat Boyu Öğrenme Nedir?

20. yüzyılda dünyada meydana gelen sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kılmakta, içinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmalarını gerektirmektedir.

Bu da ancak bireyin mesleğindeki gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve kendini geliştirmesi yani hayat boyu öğrenmesiyle mümkündür.

Hayat boyu öğrenmede belirleyici olan öğrenmenin sürekliliği ilkesidir. Diğer ilkeleri ise değişim, kendi kendine öğrenme, araştırmacılık, öz değerlendirme, sınıf dışında öğrenme, eğitimi yönetmedir. Hayat boyu öğrenme, öğretme ve öğrenme sürecine yeni bir boyut kazandırmış, eğitim ve öğretimi kurumsal yapının dışına çıkartmıştır.

Dilimizde “beşikten mezara kadar eğitim” özdeyişinde ifadesini bulan, hayat boyu öğrenme, bireyin olduğu her yerde gerçekleşebilen; yer, zaman, yaş, eğitim düzeyi gibi her türlü kısıtlamayı ortadan kaldıran örgün ve yaygın eğitim süreçlerini kapsayan bir kavramdır.

Öğrenmeyi öğrenmenin bir ürünü olan bu öğrenmede birey, neyi öğrenmesi gerektiğine kendisi karar verir, öğrenme sürecini kendisi yönlendirir.

Türkiye’de 2000 yılı itibariyle eğitim politikaları belirlenirken sadece örgün eğitim dediğimiz ilk, orta, lise ve yüksek öğretim kurumları değil, aynı zamanda tüm yurttaşların kişisel ve mesleki gelişimlerinin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini de göz önünde bulundurulan “Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü” kurulmuş ve yaşam boyu öğrenme için gerekli adım atılmış, “Hayat boyu öğrenmede fırsatlar oluşturarak bireylerin kişisel gelişimini sağlamak, toplumsal bütünleşmeyi gerçekleştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamak” amacı hedeflenmiştir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir