Psikolojide Aktif Öğrenme

Öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrencilerin dinlemekten çok derse katıldığı, öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği, okuma-yazma-tartışma gibi etkinliklerle desteklenen bir öğrenme sürecidir. Aktif olma, süreç ve sonuçla ilgilidir.

Aktif öğrenmenin kullanıldığı sınıfta güven, enerji, özdenetim, gruba ait olma, farkındalık göze çarpar. Aktif öğrenme anlayışında öğrenme, öğrencilerin yaptığı bir faaliyettir, öğrenciler üzerine yapılan bir faaliyet değildir.

Aktif öğrenme zihinsel yeteneklerini kullanmasını ve bunu yaparken kendi kendine çeşitli kararlar almasını gerektirdiği için öğrenciyi bütün yönleriyle öğrenme sürecine katmakta ve böylece öğrenme sorumluluğunu öğrenciye yüklemektedir.

Bu öğrenmede ilk basamak öğrenende içsel motivasyon oluşturmaktır. Aktif öğrenme, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak bir şeyler yapmasını ve yaptığı şey üzerinde düşünmesini sağlayan tüm etkinlikleri içerir.

Örneğin, kısa canlandırmalar, soru-cevap, rol yapma, problem (sorun) çözme, beyin fırtınası. Sessiz sinema, slogan oluşturma, öykü tamamlama, eğitsel gezi. Grup çalışmaları ve tartışmaları gibi yöntemler ile öğrenme ortamının araç-gereç ve materyallerle düzenlenmesi. Öğrencilerin birbirleriyle yüz yüze iletişim olanağı sağlayan sınıf ortamı, öğrencinin özgür ve yaratıcı düşünmelerine, olaylar arasındaki ilişkileri görmelerine, analiz ve sentez düzeyinde bilgiye ulaşmalarına imkân sağlar.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir