Psikolojinin Temel Süreçleri

Sosyal Etki Türleri Nedir?

Sosyal Etki İnsan, grup veya toplumun bireyin davranışlarını olumlu ya da olumsuz yonde etkilemesi ya da değiştirmesidir. Sosyal etkinin turu bireyin sosyal etkiyi algılama şekline göre değişir. Birey sosyal etkiyi bilgi sağlayıcı olarak algılarsa...

Sosyal Biliş Türleri Nedir?

Sosyal biliş Bireyin diğer insanlar, gruplar ve toplumlar hakkındaki bilgileri secme, yorumlama, analiz etme, hatırlama ve kullanma sürecidir. Sosyal şema ve yuklemeler, tutum ve on yargılar sosyal biliş turlerine örnektir. Sosyal Şemalar İnsanların içinde...

Psikolojide İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow (1954), yaptığı klinik gözlemlere dayanarak ihtiyaçları piramit şeklinde bir hiyerarşiye göre sıralamıştır. Maslow’a göre alt basamaklarda yer alan ihtiyaçlar diğerlerinden daha temel ve yaşamsaldır. Bu ihtiyaçlar belirli düzeyde giderilmezse insanlar daha ust...

Algıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Algı Yanılmaları Oldukca karmaşık olan algı sürecinde bazen yanlış ya da kusurlu algılamalar olabilir. Bu duruma algı yanılmaları adı verilir. Algı yanılmaları, illuzyon (yanılsama) ve halusinasyon (sanrı) olarak ikiye ayrılır. İllüzyon (Yanılsama) Var olan...