Psikolojinin Temel Süreçleri

Sosyal Etki Türleri Nedir?

Sosyal Etki İnsan, grup veya toplumun bireyin davranışlarını olumlu ya da olumsuz yonde etkilemesi ya da değiştirmesidir. Sosyal etkinin turu bireyin sosyal etkiyi algılama şekline göre değişir. Birey sosyal etkiyi bilgi sağlayıcı olarak algılarsa...

Sosyal Biliş Türleri Nedir?

Sosyal biliş Bireyin diğer insanlar, gruplar ve toplumlar hakkındaki bilgileri secme, yorumlama, analiz etme, hatırlama ve kullanma sürecidir. Sosyal şema ve yuklemeler, tutum ve on yargılar sosyal biliş turlerine örnektir. Sosyal Şemalar İnsanların içinde...

Bilinçlilik Türleri, Bilinç Düzeyleri Nedir?

Bilinçlilik Türleri Dikkatli uyanıklık, gevşek uyanıklık gibi bilinc düzeyleri dışında uyku ve rüyalar, hipnoz, meditasyon vb. farklı bilinclilik türleri vardır. Uyku ve Rüyalar Uyku bir bilinc düzeyidir. Uyanıklığın gecici olarak kesintiye uğradığı uyku sırasında...

Bilinç Nedir? Dikkat Nedir? Psikolojide Bilinç ve Dikkat

Bilinç Bilinç, kişinin kendisi ve çevresinin, anılarının, düşüncelerinin farkında olması durumudur. Birey, bilinc durumunda dikkatli bir uyanıklık halindedir ve çevresindeki uyarıcıları algılayarak onları bilgiye donuşturebilir. Şu an bu satırları okuduğunuzu, karnınızın biraz açıktığını ve...

Psikolojide Duyguların Davranışlara Etkisi Nedir?

Duygular davranışları etkiler ve şekillendirir. Bir davranışın anlaşılması buyuk ölçüde o davranışa neden olan duyguların bilinmesi ile mümkündur. Örneğin “dersi dinlememe” davranışına neden olan duyguları bilmeden bu davranışı anlamak ve bu sorunu cozmek zordur....

Psikolojide Duygu ve Duygu Türleri Nedir?

Duygu; Bir olay, kişi ya da nesnenin insanın ic dunyasında ve bedeninde uyandırdığı izlenim ve tepkilerdir. Bu tepki ve izlenimleri dille ifade etmenin yuzlerce şekli vardır ancak bunların buyuk bir bolumu psikoloji bilimininkonusu içine girmez....

Psikolojide İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Abraham Maslow (1954), yaptığı klinik gözlemlere dayanarak ihtiyaçları piramit şeklinde bir hiyerarşiye göre sıralamıştır. Maslow’a göre alt basamaklarda yer alan ihtiyaçlar diğerlerinden daha temel ve yaşamsaldır. Bu ihtiyaçlar belirli düzeyde giderilmezse insanlar daha ust...

Algıyı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Algı Yanılmaları Oldukca karmaşık olan algı sürecinde bazen yanlış ya da kusurlu algılamalar olabilir. Bu duruma algı yanılmaları adı verilir. Algı yanılmaları, illuzyon (yanılsama) ve halusinasyon (sanrı) olarak ikiye ayrılır. İllüzyon (Yanılsama) Var olan...