Çocukları Tanıyalım

Oyuncaklar göze hoş görünmelidir.

Çocuklarımıza Oyuncak Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Oyunun çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri ne kadar önemliyse aynı şekilde oyun materyalleri de çok önemlidir. Oyuncaklar çocuğun seçme, değerlendirme duygusunu ve yaratıcılığını geliştirirken aynı zamanda kendi kendine karar verebilme ve belirli alanlarda beceriler kazanmasına...

Oyun çocuğun en ciddi uğraşıdır.

Çocuklarda Oyun ve Oyunun Önemi

Oyunun tanımı konusunda eski zamanlardan beri çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm bu görüşlerin ortak yönü, büyük düşünür Montaigne’ nin belirttiği gibi, çocukların oyunu oyun değil, onların en ciddi uğraşıdır” şeklinde özetlenebilir. Çağdaş Bir Yaklaşımla...

Çocuklarda Başarı ve Takdir Edilme Duygusu

Çocuklarda Başarı ve Takdir Edilme Duygusu

Kuşkusuz hepimiz yaşam yolumuzdaki aşamalarda başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı olmak bizlere mutluluk verir. Başarılı olmanın bir adım gerisinde bekleyen duygu ise takdir edilmektir. Doğumumuzdan ölümümüze dek her yaşımızda, konu ne olursa olsun başarılı olmayı...

Çocuklarda yakınlık ve Temas Duygusu

Çocuklarda Yakınlık ve Temas Duygusu

Bebekler etraftaki seslere, açlığa ve huzursuzluğa tepkileri, ısı değişmelerine ve dokunmaya duyarlılıkları, uyku gereksinimleri, ağlamaları, yatıştırılmaları ve bakım veren kişiyle etkileşimleri açısından çok önemli farklılıklar gösterirler. Anne babanın görevi bebeğin tüm bu davranışlarının ne...

Çocuklarda Uyarılma ve Etkinlik İçinde Olma Duygusu

Çocuklarda Uyarılma ve Etkinlik İçinde Olma Duygusu

Murray ve Maslow’un açıklamalarına göre insanların ihtiyaçlarının tamamen ve mükemmel bir şekilde karşılandığı durumlar pek azdır. Bu nedenle insanlığın daha iyiye ve mükemmele doğru gelişmesi mümkün olmaktadır. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak veya ihtiyaçlarının eksikliğinin ortaya...

Çocuklarda Serbest Hareket Etme ve Ait Olma Duygusu

Çocuklarda Serbest Hareket Etme ve Ait Olma Duygusu

Çocuklar kendilerine güvenebilmeleri, kişilik sahibi olabilmeleri için yalnız başlarına, anne babasız hareket edebilecekleri güvenli alanlara gereksinim bulunmaktadır. Ana babaya düşen görev, çocuklarına bu serbest alanda yol göstermek ancak bu serbestliğin sınırlarını da açık olarak...

Çocuklarda Güven İçinde Olma Duygusu

Çocuklarda Güven İçinde Olma Duygusu

Erick Erikson’a göre güven duygusunun kurulmasında bebeklerin doğumlarından bir yaşına kadar olan süre önemlidir. Bebek tüm ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılayana bağlanır ve bu onda güven duygusunu geliştirir. Kendine bakan kişiye güvenen bebekler, ilk...

Sevgi; insanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümüdür.

Çocuklarda Sevme ve Sevilme İhtiyacı

Sevgi; insanları bir arada tutan en önemli etken, karşılıklı yararlanma ve dayanışma gereksinimidir. Ancak sevginin karışmadığı insan ilişkileri, çıkar ilişkileri olmaktan öteye gidemez. Sevgi, insan topluluğunun bulunduğu her yerde vardır. Sevgi, ailenin olduğu gibi...

Çocukların kendilerine güvenebilmeleri için anne babasız hareket edebilecekleri güvenli, geniş alanlara ihtiyaçları vardır.

Çocuklardaki Psikososyal İhtiyaçlar Nelerdir?

Abraham H. Maslow, insan ihtiyaçlarını beş temel kategoride incelemiş, ihtiyaçları hiyerarşik olarak ele almış ve insanın en alttaki ihtiyaçların karşılanmasının ardından, bir üstteki ihtiyaçlar kategorisine doğru yöneldiğini söylemiştir. Bu kategoriler en alttan başlayarak şu...

Madde Bağımlılığı ve Mücadele Yöntemleri

Madde Bağımlılığı ve Mücadele Yöntemleri

Günümüzün en ciddi halk sağlığı problemlerinden biri olan uyuşturucu madde kullanımı, gençler arasında ölümcül bir virüs gibi hızla yayılmaktadır. Bireyde ve toplumda büyük hasara yol açan madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bireyin kendisine ve ailesine...