Çocuk Ruh Sağlığı

İş birliğine dayalı bir öğrenme süreci öğrencileri daha aktif hâle getirir.

Çocuk Sağlığının Korunması İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

Toplu yaşanan yerlerde sağlığın korunmasına özen gösterilmelidir. Özellikle çocukların aktivite yaptığı yerlerde bireysel özellikler göz önüne alınarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Bireysel Özelliklere Göre Alınması Gereken Önlemler Özellikle kulak sorunu olan kişiler suya dalarken...

Çocuk Sağlığını Bozan Etmenler Nelerdir?

Sağlığı bozan etmenler iki ana gruba ayrılabilir. Bunlar; Bedensel etmenler ve Çevresel etmenler   Bedensel etmenler İnsanın, sağlığını koruyup devam ettirebilmesi öncelikle anne-babalarından alınan genlere, sonra hormonal ve metabolik dengeleme bağlıdır. Bedensel etmenler aşağıdaki gibi...

Sağlık ve Çocuk Sağlığının Önemi

İnsanlar genellikle hastalık veya şikâyetleri olmadığı zaman kendilerini sağlıklı kabul etmektedirler. Hâlbuki hastalık ve sağlık, toplum anlayışına göre değişen kavramlardır. WHO (Word Health Organization) olarak bilenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını aşağıdaki gibi tanımlamıştır....

Kalıtımın ve çevrenin etkisi

Çocuklarda Kişiliği Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Her insanın başkalarına benzeyen özellikleri yanında kendine özgü nitelikleri de vardır. Hiçbir insan tıpatıp bir başkasına benzemez. Tıpkı başkası gibi de davranamaz. Bebek doğduğu anda belirli bir kişiliğe sahip değildir. Doğduktan sonra yaşantılarından yararlanarak...

Aynı yaşta olmalarına rağmen, farklı mizaç özelliklerine sahip çocuklar

Kişilikle İlgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Kişilik ile ilgili temel kavramlar, kişiliğimizin gelişiminde ve yaşantımızda önemli yer tutar. İnsanın başarılı ve mutlu olma yolundaki girişimleri söz konusu olunca akla ilk gelen kavram “kişilik” tir. Kişilik, “bir insanı başkalarından ayıran bedensel,...

Anne ve çocuğun ruh sağlığı

Çocuk Ruh Sağlığının Tanımı ve Önemi

İnsanoğlu hayatı boyunca büyük küçük pek çok sorunla karşılaşır ve bu sorunları çözerek olgunlaşır. Günlük hayatta kendi istek ve eğilimleri ile çelişen sayısız engelle karşılaşır. Bu engelleri aşmak için kimi zaman çevresiyle, kimi zaman...