Sağlık ve Çocuk Sağlığının Önemi

İnsanlar genellikle hastalık veya şikâyetleri olmadığı zaman kendilerini sağlıklı kabul etmektedirler.

Hâlbuki hastalık ve sağlık, toplum anlayışına göre değişen kavramlardır. WHO (Word Health Organization) olarak bilenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kavramını aşağıdaki gibi tanımlamıştır.

Sağlık: Sadece bir hastalık veya sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden de tam bir iyilik halidir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere kişinin bedensel olarak hasta veya sakat olmaması sağlık için yeterli değildir.

Kişinin ruhen sağlıklı olması ve sosyal yönden tam bir uyum içinde olması gerekir. Sağlık tanımında bahsedilen hastalık ve sakatlık kavramlarını şöyle açıklayabiliriz.

Hastalık: İç ya da dış etkenler sebebiyle vücudun fizyolojik veya ruhsal yapısının ve fonksiyonlarının bozulması durumudur.

Sakatlık: Kişinin duygu veya hareket organlarından en az birinin kaybı ya da görev yapmamasıdır.

Sağlığın Önemi

Sağlık insanın en büyük sermayesidir. Sahip olması gereken en büyük zenginliktir. Sağlığını kaybeden bir kişi yaşadığı hayattan zevk alamaz. Her şeyin başı sağlıktır. İnsanoğlunun en büyük düşlerinden biri sağlıklı ve uzun bir yaşamın sırrını bulmaktır.

Sağlıklı olmadıkça uzun bir yaşamın olmadığı kabul edilen bir gerçektir. Ne kadar yaşadığımızdan çok ne kadar sağlıklı yaşayabildiğimiz önemlidir.

Sağlık ve hastalık anlayışı, toplumdan topluma değişmektedir.

Bunlar kişinin;

Eğitim düzeyine

Ekonomik durumuna

Gelenek ve göreneklerine

Kendinden beklenen işi yapabilmesine göre değişir.

Çocuk Sağlığının Önemi

Bir toplumun eğitim seviyesi ve ekonomik gücü yükseldikçe kişilerin sağlık ve hastalık anlayışları da bilimsel tanımlara yaklaşır. Genellikle insanların sağlıklarına önem verdikleri sanılır. Bu doğru bir değerlendirme değildir. İnsanlar hasta oldukları, ölümden korktukları zaman sağlıklarına önem verirler.

Sağlık kavramı hakkında kişilerin ve toplumları bilgi, tutum ve davranışları ne olursa olsun sağlık bir bütündür. Tüm insanlar için sağlıklı olmak temel amaç olmalıdır. Sağlığa verilen önem, hasta olmadan önce başlamalı ve bir yaşam boyu sürmelidir.

Çocuk Sağlığının Önemi

Çocuk bir toplumun hatta dünyanın geleceği ve temel taşıdır. Geleceğin sağlam temeller üzerine kurulması ana ve çocuk sağlığına verilen önemle sağlanır. Sağlıklı bir çocuğa sahip olmak için önce ana sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanması gerekir.

Sağlıklı çocuk sahibi olmak için

Gebelikten önce, gebelik sırasında

Doğumdan sonra uyulması gerekli kurallar vardır.

Gebelikten önce, gebelik sırasında:

Akraba evliliği

Kalıtsal hastalıklar

Rh uyuşmazlığı

Taşıyıcı anneler

Annenin zararlı alışkanlıkları gözden geçirilmeli ve en uygun durumda gebeliğe evet denilmelidir.

Doğum sonrasında:

Annenin sağlıklı beslenmesi (süt yapımı için)

Çocuğun yeterli ve dengeli beslenmesi

Enfeksiyonlardan koruma (bağışıklıma)

Beden ve ruh sağlığının gelişimine katkıda bulunma.

Bu kurallar hem çocuğa verilen önemi ve onun sağlıklı gelişimini sağlayacak hem de geleceğin sağlıklı gençlere emanet edilmesine yardımcı olacaktır. Çocuklara ne kadar değer verilirse o nesillerin oluşturacağı toplumlar da o derece gelişecek, sağlıklı ve mutlu olacaktır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir