Hastalık Psikolojisi

Kayıplarda Hasta Psikolojisi

Kayıplarda Hasta Psikolojisi

Travmaya neden olan kayıplar oldukça fazladır. Sevilen birinin kaybı, yakın ilişkilerin bitmesi, sağlığın bozulması, ampütasyonlar vb. kayıplar sonrası psikolojik sorunlar yaşanabilir. Yaşanan bu kayıplar içinde kişiyi en çok etkileyen ani ölümler ve ampütasyonlardır. Kayıp...

Travma ve Kayıplarda Hasta Psikolojisi

Hastalığın varlığı kişi için travma nedenidir. Çünkü ciddi bir hastalıkla birlikte yaşamak zor ve mücadele gerektiren bir durumdur. Kişiler zaman zaman ani ölümlerle veya her hangi bir organını kaybetmekle karşı karşıya kalabilir. Bu durumlarda...

Yatağa Bağımlı Hasta Psikolojisi

Yatağa bağımlılık, kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması, topluma aktif karışamaması, günlük yaşam aktivitelerinin bir kısmının veya tamamının yapılamaması durumudur. Hastanın yatağa bağımlılığı hastalığının özelliğine ve hastanın genel durumuna göre değişir. Yatağa bağımlılık kısa ya da...

Depresyon belirtileri

Kronik Hastalıklarda Hasta Psikolojisi

Günümüzde yaşam sürelerinin uzaması ile kronik (süreğen) hastalıklar ve yaşlılığa bağlı hastalıklar giderek artmaktadır. Kronik hastalık, genellikle tam iyileşmesi mümkün olmayan, yavaş ilerleyen, sürekliliği olan, çoğu kez kalıcı sakatlığa yol açan, oluşmasında sosyo-ekonomik, kişisel...

Hastaya Karşı Psikolojik Yaklaşım Yöntemleri

Hastanın psikolojik durumunun, hastalığın ortaya çıkmasını hızlandırdığı ya da mevcut hastalık gidiş, seyrini ve yaşama süresini etkilediği görülmüştür. Özellikle kayıp, keder, acı, yas reaksiyonlarından sonra gelişen depresyon ve takiben ortaya çıkan hastalıklar dikkat çekicidir....

Hastalıkla Baş Etme Yöntemleri ve Savunma Mekanizmaları

Baş etme, hastalığın getirdiği zorluklarla, gereksinimlerle uğraşmak, çevreden gelen talep ve değişikliklere uyum sağlamak için kişinin bilinçli veya bilinç dışı ortaya koyduğu bilişsel ve davranışsal stratejilerdir. Hastalıkla baş etme zaman içinde değişen dinamik bir...

Bireyin Hastalığa Tepkilerini Etkileyen Faktörler

Fiziksel Hastalıkla İlgili Faktörler Hastalığın aniden ya da yavaş başlaması, belirti süreci bireyin hastalığa tepkisini etkileyebilir. Bazı hastalıklar akut olmasına rağmen yaşamı tehdit etmez ve hastalığın etkisi kısa süreli olabilir, bu durumlarda birey kısa...