Hastaya Karşı Psikolojik Yaklaşım Yöntemleri

Hastanın psikolojik durumunun, hastalığın ortaya çıkmasını hızlandırdığı ya da mevcut hastalık gidiş, seyrini ve yaşama süresini etkilediği görülmüştür.

Özellikle kayıp, keder, acı, yas reaksiyonlarından sonra gelişen depresyon ve takiben ortaya çıkan hastalıklar dikkat çekicidir. Kişiyi zorlayan bu durumlarda (hastalık, kayıp vb.) psikolojik destek ve tedaviden yararlanılabilir.

Bu programlarda, kişinin duygularını ve kaygılarını ifade edebilmesine, stresle baş etme stratejilerinin geliştirilmesine, hastanın zedelenmiş olan benlik değerini yeniden kazanmasına yardım edilir.

Hastaya grup terapileri önerilebilir. Benzer sorunlar yaşayan kişilerle ve iyileşmiş bir hasta ile görüşme hastaya yardımcı olur. Ayrıca tedavilerde sinir sistemini düzenleyen ilaçlarda kullanılabilir.

Hastaların ailelerinde de stres ve depresyon düzeyleri hastalarınki ile paralel bulunmuştur. O nedenle hasta yakınlarının da yardım alması sağlanabilir.

Hastaya Karşı Psikolojik Destek

Hasta ve ailesine karşı empatik tutum gösterilmeli,

Güler yüzlü, sempatik, destekleyici ve tıbbi etik ilkelerine uygun iletişim kurulmalı,

Temel güven duygusu verilmeli, esnek olunmalı,

Hastanın gizliliğine saygı gösterilmeli,

Hastalığı ve endişeleri ile ilgili yanlış bilgi ve tutumları düzeltilmeli, hastaya bilgi verilmeli,

Kızgınlık, öfke, suçluluk gibi duygu ve tepkilerin serbestçe ifade edilmesi ve hastalıkla ilgili düşünce ve duygularını anlatması için cesaretlendirilmeli,

Hasta, yakınları ve sosyal etkileşim alanları arasındaki iletişim güçlendirilmeli,

Hastalık ve yaşamlarında kendi denetimi olduğu duygusu geliştirilmeli,

Umudu koruyarak, gerçekçi kabulleniş sağlanmalı,

Psikolojik ve sosyal uyumu sağlayarak yaşam kalitesi arttırılmalı,

Hastalığa ve içinde yaşadığı yeni duruma uyum için zaman tanınmalı,

Hastanın yapabilecekleri ortaya koyulmalı,

Hastanın psiko sosyal destek alması sağlanmalı,

Hastanın özgüvenini ve kendine saygısını destekleyici, mevcut gücünü kullanmayı cesaretlendirici bir tutum benimsenmelidir.

Hastaya psikolojik destek

Hastaya psikolojik destek

Psikolojik Desteğin Amaçları

Psikolojik acıyı azaltmak,

Psikolojik ve sosyal uyumu sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak,

Kaygı, depresyon ve diğer psikiyatrik bozuklukları düzeltmek,

Hastalıkta ve yaşamlarında kendi denetimlerinin olduğu duygusunu geliştirip artırmak,

Yeni bir yaşam ve gelecek planı oluşturmada destek olmak,

Hasta, aile ve sosyal çevre ile etkileşimi güçlendirmek,

Hastanın geçmişteki güçlü yönlerini harekete geçirip hastalıkla baş etmede başarılı yollar bulmak,

Öfke, kızgınlık, suçluluk gibi duygu ve tepkilerin serbestçe ifade edilmesini ve hastalıkla ilgili düşüncelerin anlatılmasını cesaretlendirmek,

Gelecekle ilgili sorunlarda baş etme yolarını incelemektir.

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi, hastaneye başvuran yatarak ya da ayaktan tedavisi süren hastaların değerlendirilmesinde, takip ve tedavisinde tıbbi ekibin bir üyesidir. Fiziksel hastalığı ya da yakınması olan, hastanede yatarak ya da ayakta tedavi gören hastalara yönelik psikiyatrik, psiko sosyal tıp hizmetlerinin sunulmasıdır.

Kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı, kanser gibi fiziksel hastalığı olan kişilerde ya da çeşitli cerrahi girişim uygulanan hastalarda ortaya çıkan psikiyatrik bozuklukların tanınması ve tedavisi ile uğraşır, bu kişilerin, ailelerinin karşılaştıkları ruhsal sorunlarıyla baş etmelerinde yardımcı olur. Tedavide kullanılan ilaçlar, yeni, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin de (açık kalp ameliyatı, organ nakli, hemodiyaliz, katater uygulamaları, yoğun bakım vb.) psikiyatrik yan etkileri ve komplikasyonları vardır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir