Ergenlik Çağı (13-19 Yaş) Gelişim Süreci

Ergenlik çağı üç dönemde incelenir.

Ön ergenlik

Bu yaşlarda çocuklar temel eğitim çağındadır. Erinlik çağı hem kızlar hem de erkekler için önemli bir dönemdir. Bedensel büyüme yeniden hızlanır.

Hızlı büyüme yüzünden bedenin iç ve dış organlarında dengesizlik artar. Çocuk yetişkinlikte alacağı görünüme geçmeye başlar. Karşı cinse ilgi duymaya başlar.

Ön ergenlikte;

 • Bedenine iyi bakma alışkanlığı kazanır, bedensel fonksiyonlarına karşı sağlıklı bir tutum geliştirir.
 • Fiziksel ve sosyal çevreye çeşitli biçimlerde uyum yollarını öğrenir.
 • Cinsel konularda ilgilerini gizli tutar.
 • Sosyal aktivitelerde başarılı olmaya çalışır çünkü bu başarı ona sosyal statü kazandırır. Karşı cinsle iyi ilişkiler kurmaya çalışır.

Ergenlik

Bu yaşlarda ergen temel eğitimi bitirip orta öğretime geçer. Ergenin erinlik çağındaki hızlı beden büyümesi giderek yavaşlar ve azalır.

Ön ergenlik çağındaki güçsüzlüğünü yenerek güçlenmeye başlar. Bu güçlenme gençlik çağının sonuna kadar sürer. Soyut düşünme basamağına geçtiği için ergen artık soyut kavramları rahatlıkla anlayabilmektedir.

Cinsel konulardaki sorunlarının büyük bir kısmını henüz çözememiştir. Bu yüzden zaman, zaman bunalıma düşer.

Ergenlik çağında;

 • Soyut düşünce yeteneğine sahiptir.
 • Semboller yoluyla kavrayabilme yeteneği gelişir.
 • Genel ilkeleri soyut durumlara uygulayabilir.
 • Küçük kas gelişimine dayalı işlerde başarılıdır.
 • Kendine özgü değerler sistemi gelişir.
Ergenlikte kendine özgü değerler sistemi gelişir.

Ergenlikte kendine özgü değerler sistemi gelişir.

Son Ergenlik

Bu çağda ergenin orta öğrenimi bitirip yüksek öğretime geçmesi beklenir. Ergen bedensel yönden en güçlü dönemine yaklaşmaktadır.

Bir işin ve mesleğin gerektirdiği tüm becerileri yapabilecek düzeyde hareket gelişimini tamamlamıştır. Dünyayı ve yaşadığı çevreyi daha akıllıca eleştirdiği için bunalımlarında azalma görülür.

Son ergenlik çağında;

 • Hızla gelişen bedensel değişikliklere uyum sağlar.
 • Yaşıtları arasında yer edinmeye başlamıştır.
 • Meslek seçme ve buna hazırlanma çabaları içindedir.
 • Yetişkinlerin sosyal statüsüne erişmeye başlamıştır.
 • Ekonomik özgürlük kazanma çabasını gösterir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir