Beslenmenin Tanımı ve Önemi

Beslenme, her canlının her gün bilerek veya bilmeden yaptığı bir uğraşıdır.

Yaşamın başlangıcından ölümüne dek süren bu uğraşın önemi çok büyüktür. Beslenme yalnız açlık duygusunu gidermek ve karın doyurmak için yemek yemek değildir.

Karın doyurmakla normal büyüme ve gelişme sağlanamayacağı gibi sağlığın korunması da mümkün değildir. Beslenmede temel olan canlı varlığın yaşaması, büyümesi ve gelişmesini sağlayan besin maddelerinin alınmasıdır.

Beslenmenin Tanımı ve Önemi

Beslenme; büyüme, gelişme, onarım, sağlıklı yaşam ve beden faaliyetlerini devam ettirmek için tüm besinlerden sistemli bir şekilde ihtiyaç kadar vücuda alınmasına denir.

Çocuklar hızlı bir gelişim içindedir. Bu yüzden bu dönemde beslenme çok önemlidir.

Beslenme yetersizliğinden en çok zarar görenler çocuklardır. Çocukların sağlığı toplum için çok önemlidir. Çocukların sağlığı da beslenme ile sıkı ilişkilidir. Bebek ölümlerinin nedenlerinin başında beslenme gelmektedir.

Beslenme, hayatın hızlı döneminde sağlığın temelini oluşturur.

Beslenme, hayatın hızlı döneminde sağlığın temelini oluşturur.

Beslenme birey ile aile sağlığı açısından olduğu kadar, toplumun da fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından önemlidir.

Beslenme, hayatın hızlı döneminde sağlığın temelini oluşturur. Doğumdan önce iyi beslenemeyen bebeklerde kronik (sürekli) beslenme bozukluğu görülebilir. Bu çocuklar bulaşıcı hastalıklara daha kolay yakalanırlar. İyi beslenemeyen bebeklerde büyüme yavaşlar.

Etrafla ilgileri azalır. Huysuz olurlar, zekâ geriliği ve davranış bozukluğu gösterebilirler. İyi beslenemeyen çocukların hastalıkları da ağır seyreder.

Protein yetersizliğinde boy ve ağırlıkta gerilik görülebilir. Zihin gelişiminde de olumsuz etkileri vardır (öğrenme güçlükleri, yavaş öğrenme gibi).

İyi beslenme; tüm besin maddelerinin ihtiyacı karşılayacak miktarda düzenli, sürekli aynı zamanda kaliteli ve ekonomik olarak besinlerin vücuda alınmasıdır (bir günlük C vitamini ihtiyacı 2 portakalla karşılanabilecekken, günde 4 portakal yemek israftır).

Besin maddelerinin gereğinden fazla alınması ekonomik yönden savurganlık olduğu gibi sağlık yönünden de zararlıdır( enerji veren besin maddelerinin ihtiyaçtan çok alınması şişmanlığa yol açar).

Hayatın belirli dönemlerinde iyi beslenmek yeterli değildir. Önemli olan hayat boyu iyi beslenmektir.

Çünkü hayatın ilk dönemlerinde yetersiz ve dengesiz beslenmenin zararlarını daha sonraki yıllarda düzeltmek mümkün değildir (yeterince D vitamini almadığı için kemik sistemi bozulan bir çocuk, yetişkinlikte yeterli miktarda D vitamini alsa da kemiklerdeki çarpıklıklar düzeltilemez.

Yine A vitamini yetersizliği nedeniyle kör olan bir göz, sonradan bu vitamin verilse de düzeltilemez). Beslenme konusunda daima dengeli olmak ruh ve beden sağlığı için çok önemlidir.

Besin Öğeleri

Besin öğelerini şu şekilde gruplayabiliriz.

  • Karbonhidratlar ve yağlar                                  Isı ve enerji verirler.
  • Proteinler                                                              Büyütücü ve onarıcıdırlar.
  • Vitaminler                                                             Koruyucu ve düzenleyicidirler.
  • Madensel tuzlar
  • Su

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir