Duyguları Kontrol Etme

Stresle Baş Etme ve Hayır Diyebilme Yöntemleri

Zihin ve beden kavramlarının neye işaret ettiğini düşündüğümüzde bu iki kavramın birbirinden ayrı şeyler olmadığını, birbirini etkileyen kavramlar olduğunu içgüdüsel bir biçimde biliriz. Ancak modernite, bu iki kavram arasında bir ayrışma olduğu düşüncesini beraberinde...

Zaman Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

Etkili zaman yönetimi; zaman ve işin sizi egemenliği altına alması yerine, sizin zamanı ve işi egemenlik altına almanızdır. Başarmak istiyorsanız muhakkak kişisel zamanınızı, nasıl ve ne şekilde neye yönelik olarak kullanacağınızı, etraflıca düşünüp belli...

Zaman Yönetimindeki Engeller Nelerdir?

Zaman yönetimini engelleyen nedenler şunlardır:   Mükemmeliyetçilik Hepimiz yaptığımız işin iyi olmasını isteriz. Ne var ki bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazen de kendimizden yapacağımız işler konusunda insanüstü bir potansiyel bekleyebiliriz. Hedeflerimiz hiç de gerçekçi...

Zaman yönetimi

Zaman Yönetimi ve Zaman Yönetiminin Önemi Nedir?

Bireylerin amaçlarına ulaşabilmelerinin en iyi yolu, faaliyetlerini örgüt yapısı içinde gerçekleştirmeleridir. Örgütler, bireylerin aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynaklardan biri zaman kaynağıdır. Örgütün sahip olduğu kaynakları en etkin ve verimli şekilde...

Savunma mekanizmaları

Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

İnsanlar pek çok güdüye sahiptir. Güdüler doyurulmadığında organizmaya psikolojik ya da fizyolojik olarak zarar verir. Kendimizi bu zarardan koruyabilmek için savunmaya geçer ve belli mekanizmaları devreye sokarız. “Savunma mekanizmaları” olarak adlandırılan bu istemsiz davranışlar...

Çatışma yönetimine olumlu katkı sağlayan tutumlardan biri el sıkışma

Çatışma Yönetimi Nedir?

İnsanlar arasında her zaman çatışma olacağına göre asıl sorun çatışmanın nasıl azaltılacağı veya yok edileceğidir. Çatışma yönetiminde aşağıdaki yollar izlenebilir. Kaçınma bağlanma: Bu tutumda genelde çatışma görmezlikten gelinir. Yöneticinin tarafsız kalması çatışmaya ilişkin kararları...

Duygu durum bozukluklarında manik ve depresif dönemler birbirini izler

Çatışma Nedir? Çatışmanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri ile Çatışmaya İlişkin Yaklaşımlar Nelerdir?

Çatışma tüm canlılara özgü evrensel bir olgudur. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için mücadele etmek gerektiğinde zorluklarla karşılaşırlar. Bu da gerginlik ve çatışmaya neden olur. Genel olarak çatışma, birey ya da grubun ortaya konulan seçeneği kabul etmede...

Kaygıyla Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

Kaygının ve korkuların tedavisinde etkili olan birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunların ortak amacı, çarpıtılmış düşünceleri düzgün hâle dönüştürmektir. Kaygının ve korkuların tedavi yöntemleri Deneysel metot: Bu yöntem, kişinin kendisinde kaygı yaratan düşüncenin doğruluğunu ve...

Huzursuz ve kaygılı insan

Kaygı (Anksiyete) Nedir? Kaygı Sebepleri ve Kaygı Türleri Nelerdir?

Kaygı; kişinin davranışlarını ve sosyal hayatını kısıtlayan stres, gerilim ve huzursuzluk hâlidir. Kaygı, insanlığın başlangıcından beri var olan bir tepkidir. İnsan varlığının ve yaşamının tehlikeye düştüğü durumda ortaya çıkar. Kaygının temelinde, olumsuz yaşantılardan kaynaklanan...