Çatışma Yönetimi Nedir?

İnsanlar arasında her zaman çatışma olacağına göre asıl sorun çatışmanın nasıl azaltılacağı veya yok edileceğidir. Çatışma yönetiminde aşağıdaki yollar izlenebilir.

Kaçınma bağlanma: Bu tutumda genelde çatışma görmezlikten gelinir.

Yöneticinin tarafsız kalması çatışmaya ilişkin kararları geciktirir. Bu durum kısa vadede sorun çözüyor gibi görünse de uzun vadede çatışmayı çözmeyebilir.

Problem çözme yaklaşımı: Bu yol kaçınma bağlanmanın tam tersidir.

Çatışmanın üzerine açık olarak gidilmesi söz konusudur. Yönetici tarafları karşı karşıya getirir. Kendi düşüncelerini de açıkça söyleyerek konunun ayrıntılı tartışılmasını sağlar. Konular net olarak görülür ve problem kolayca çözülmüş olur.

Yumuşatma: Çatışmada kişilerin ortak çıkarları vurgulanarak konu ılımlı hâle getirilir. Bu doğrultuda yönetici, taraflar arasındaki uyuşmazlığı aynı menfaatler arasında birleştirerek sorunun çözümüne önemli katkıda bulunmuş olur.

Prestij kullanma: Çatışma bir çözümsüzlüğe doğru gidiyorsa yönetici prestijini kullanarak çatışmayı çözer ve iki grubun davranışına yön verir.

Kapsamlı amaçları belirleme: Çatışan tarafların farklılıklarını bir yana koyarak onları daha kapsamlı amaçlar doğrultusunda birleşmeleri ve yardımlaşmaları için zorlamaktır. Özellikle kriz dönemlerinde yöneticiler bu yolu seçer.

Çatışma yönetimine olumlu katkı sağlayan tutumlardan biri el sıkışma

Çatışma yönetimine olumlu katkı sağlayan tutumlardan biri el sıkışma

Taviz yöntemi: İki tarafın da farklılıklara saygı duyarak kendi fikirlerinden fedakârlık gösterip sorunu çözme yoluna gitmesidir.

Çatışmaya taraf olanların yerini değiştirme: Çatışmaya taraf olan kişilerin yerlerinin değiştirilmesi ya da mesleki yetkilerinde değişiklikler yapılması, eğitim ve geliştirme programlarına tabi tutularak istendik davranış geliştirmeleri sağlanabilir.

Çoğunluk oyu: Çoğunluk oyu çatışma yönetiminde kullanılan yöntemlerden biridir. Çoğunluğun oyu, sonucu daha olumlu etkileyecektir. Tarafların adil ve sağduyulu davranması gerekir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir