Zaman Yönetimi ve Zaman Yönetiminin Önemi Nedir?

Bireylerin amaçlarına ulaşabilmelerinin en iyi yolu, faaliyetlerini örgüt yapısı içinde gerçekleştirmeleridir.

Örgütler, bireylerin aktivitelerini gerçekleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynaklardan biri zaman kaynağıdır.

Örgütün sahip olduğu kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanılmasından sorumlu olan yöneticiler, bu amacı gerçekleştirmede başarılı olmak istiyorlarsa zamanlarını en etkin şekilde kullanmak zorundadır.

Zaman Yönetimi

Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması ve satın alınması mümkün olmayan kaynak zamandır. Zaman yönetimi, zaman faktörü göz önünde bulundurularak kaynakların etkin ve doğru kullanılmasıdır.

Zaman Yönetiminin Önemi

Zaman yönetiminde amaç, kişinin işi ve diğer yaşantı tarzının gerekli plan ve hedefleri doğrultusunda, amaçlara uygun organizasyondan en yüksek verimi sağlamaktır.

Zaman yönetimine kişisel değil de ekip çabası olarak bakılırsa zamanlarını iyi kullanan elemanların etkinliği ve verimliliği ortaya çıkar. İyi bir zaman yönetimi, kendini organize etmeyi, diğerlerinin organize olmasını sağlar.

Zaman faktörü göz önünde bulundurulup kaynakların etkin kullanılması bireylerin amaçlarını başarmasında etkili olur.

Zaman yönetimi

Zaman yönetimindeki önemli noktalar şunlardır:

Hedeflerin belirlenmesi

Önceliklerin belirlenmesi

„Hayır‟ diyebilmek

Olumlu ve geliştirilmesi gereken yönlerin saptanması

Kararların hızlı verilmesi

İşlerin bir kısmının devredilmesi

Günlük ve haftalık planların yapılması

Teknolojideki yeniliklerden yararlanmak

Zamanı verimli kullanabilirsek yapılacak işleri daha iyi planlar, geleceğe hazırlanabiliriz. Daha fazla okuyarak edindiğimiz bilgilerle ve teknolojik yeniliklerle kendimizi geliştirebiliriz.

İnsanlarla iletişim kurma, sevdiklerimize zaman ayırma, dinlenme, eğlenme ve düşünme fırsatlarına zamanı verimli kullanarak ulaşabiliriz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir