Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok yöntem ortaya çıkmıştır.

Bu yöntemler şunlardır:

Belleği güçlendirmek, hatırlamak için bilgi çok iyi öğrenilmelidir.

Belleğimizi geliştirmek için konuyu anlamalı konuyla ilgili bilgi birikimi olmalıdır. Bilgiler özümsenerek kodlanmalıdır.

Bireysel özellikler ve durum; odaklanmış ve sürekli dikkat; öğrenmek ve anlamak için güdülenme, unutmamayı istemek ve hatırlayabileceğine güven duymak, genel uyarılmışlık ve kaygı düzeyidir. Fiziksel, sosyal ve kültürel ortamında uygun olması önemlidir.

Unutmaya yol açan etmenler ortadan kaldırılmalıdır. Birbiri üzerine bozucu etki yapacak bilgiler art arda öğrenilmemelidir.

Malzemenin örgütlenmiş olması, hatırlamaya yardımcı ipuçlarının olması.

Hatırlamayı kolaylaştıran etmenlerdir.

Hatırlamaya yardımcı teknikler kullanılmalıdır.

Çağrışım kurma; belleğinizde bulunmasını istediğiniz bir numara ile sizin için önemli sayılar arasında çağrışım kurarak sayı daha kolay hatırlanır.

Örgütleme; öğrenme malzemesi kavramsal özelliklerine göre örgütlendiğinde malzeme bellekte daha kalıcı olur.

Zihinde canlandırma; sözel malzemenin zihinde imgesel olarak depolanması belleği güçlendirir.

Sesselleşme; bilgiyi başka bilgilerle ilişkilendirmektir.

Çocuklar İçin Bulmaca

Çocuklar İçin Bulmaca

Gruplamada belleğin kapasitesi bellidir. Bunu artırmak oldukça zordur. Belleğin kapasitesi gruplamalar yaparak güçlendirilebilir. Belleğin 11 rakamlı T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) numaranızı hatırlaması oldukça güçtür. Ama rakamlar 3’lü sayılar olarak gruplanırsa birim sayısı 4’e indiği için bellekte tutulabilir.

Örneğin, 12345698765 gibi 11 rakamdan oluşan bir sayı, 123 456 987 65 şeklinde gruplanırsa akılda tutulması daha kolay olur.

Hayal etme ve kodlamada, bilgi kodlanırken yardımcı olacak hayallerle birlikte kodlanır (Örneğin, öğrenmek zorunda olduğumuz beş kelimeye karşılık, beş yeni bilgiyi eski anılara kodlamaktır. Bu tür kodlamaya “hatırda tutma tekniği” de denir. Sözcüklerin tekerlemelerle öğrenilmesi, “Çanakkale Boğazı’na Toplu Çıkarma” tekerlemesiyle öğretilmek istenen Matematik dersinde işlem sırasını kodlamak vb.).

Benzerlikler kurmada yeni bilgileri öğrenirken eski bilgilerle benzerlik kurarak belleğimize yerleştirebiliriz.

Mekân ilişkilerinden yararlanarak göz önünde canlandırmada öğrenmek ve daha sonra hatırlamak istediğimiz bilgiyi bölümlere ayırarak iyi tanıdığımız bir mekânın bölümleri ile kodlayarak göz önünde canlandırabiliriz.

Bellek araştırmaları sonuçlarını günlük yaşamımızda özellikle eğitim alanında kullanıyoruz. Çünkü eğitimde amaç, öğretilen bilgilerin uzun süre bellekte kalması, otomatik davranışlara yol açmasıdır. Etkili öğrenme için kullanılan tekniklerden bellek güçlendirme konusunda da yararlanılmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir