Psikolojinin Konusu Nedir?

Psikoloji kavramı, “psyche” (ruh, nefes, zihin) ve “logos” (bilgi) sözcüklerinden oluşur ve ruh bilimi anlamına gelir. Yunanca “ψυχολογία” (psikoloji) kelimesinin ilk harfi olan (ψ), psikolojinin sembolü olarak kullanılır.

Psikoloji ilk çağlarda kelime anlamına uygun olarak felsefenin, ruhu konu edinen bir dalı olarak ortaya çıkmıştır. Hem psikoloji hem de felsefe özünde insanı açıklamaya ve anlamaya dönük bir çabadır fakat psikolojinin bilgi edinme yolları felsefeden farklıdır.

Psikolojinin Sembolü

Psikolojinin Sembolü

Felsefe bir düşünce faaliyetidir.

Felsefenin insan doğasına ilişkin yaptığı açıklamalar özneldir. Psikoloji ise insanı bilimsel amaçlar doğrultusunda, bilimsel yöntemler kullanarak inceler.

Psikoloji, uzun bir süre iç yaşam olaylarını konu edinmiştir. Bu dönemde, bireyin bir durum ya da olay karşısında ne hissettiğini ne düşündüğünü anlatmasına dayalı bir yöntem olan içe bakış kullanılmıştır. 20. yüzyılda psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim olarak kabul edilmiştir.

Farklı bakış açılarıyla gelişen psikoloji bilimi, bugün “insan ve hayvanların gözlenebilen ya da ölçülebilen davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilim” olarak tanımlanmaktadır.

Psikoloji, insanı her yönüyle ele alıp inceleyen bir bilimdir.

İnsanın iç dünyası, sosyal yaşamı, fiziksel çevresi ve biyolojik gelişimi psikolojinin konusu içine girer. Algı, zekâ, kişilik, duygu, bellek, öğrenme, güdülenme, stres, tutum ve ön yargılar bu konulardan bazılarıdır. İnsan yaşamı ile iç içe olan bu konular, çağın koşullarına göre değişmektedir.

Dijital çağa uyum sağlama, medyanın insan davranışlarına etkisi, iş verimini artırma, tüketici davranışları, doğal afetler, şiddet ve terör gibi olayların ruh sağlığına etkisi psikolojinin ilgilendiği konulardır. Her geçen gün bu konulara yenileri eklenmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir