Zihinsel Aktiviteleri Planlamada Dikkat Edilecek Noktalar Nelerdir?

Planlama aşamasında ne yapılacağına karar verilmesidir.

Planlama; yaşlı/hasta merkezli ve amaçlara yönelik olarak faaliyetlerin seçildiği aşamadır. Planlama aşamasında belirlenen faaliyetler ilgili planlar yaşlı/hasta ve aile ile birlikte karar verilmelidir.

Plan: Bir amaca ulaşmak için işleri gösteren önceden hazırlanmış tasarıdır.

Planlama: Hareket tarzını önceden kararlaştırma işlemidir.

Planlama amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir.

Zihinsel aktiviteler, hasta ve yaşlıların aktif olmasını sağlayacağı gibi onların kendine güven hissinin gelişmesine, moral artışına, stres verici olaylarla baş etmeye olumlu katkılar sağlayacaktır.

Yaşlının/hastanın etkinlik durumunu önceki yaşam biçimi, sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi, mensubu olduğu kültürel topluluk, içinde yaşadığı toplum ve sağlık durumuna göre belirlenmelidir. Sosyal etkinlikler, yaşlının sosyal bütünleşmesine yardım eder.

Zihinsel aktiviteler planlanırken hasta veya yaşlının ilgisine yönelik faaliyetler tespit edilip o faaliyetler için gerekli araç gereçler ve ortam sağlanmalıdır.

Savunma mekanizmaları

Zihinsel aktiviteler planlarken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir.

  • Zihinsel aktivitelerin verimli olabilmesi için yaşlının/hastanın ilgi alanına girmesi gerekir.
  • Planlama yaparken yaşlının/hastanın istekleri göz önüne alınmalıdır.
  • Yaşlı birey, hangi zihinsel aktiviteye katılacaksa, o konuda bakım elemanı yönlendirme yapabilmelidir.
  • Yaşlının aktiviteye daha aktif katılımını sağlamak için bu aktivitenin kendisine olan faydalarından söz edilmelidir.
  • Yaptırılacak aktivite için gerekli araç gereçler ve ortam sağlanmalıdır.
  • Bakım elemanı, yaşlı bireyle iletişim halinde olmalıdır. Onun aktiviteyle ilgili fikirlerini almalıdır.
  • Yaşlı bireyin düşüncelerine saygı gösterilmeli ve aktif olmaya teşvik edilmelidir.
  • Zihinsel aktiviteler, ev, huzurevi, bakımevi ve hastane gibi ortamlarda yapılabilir.

Zihinsel aktivitelerle ilgili oluşturulacak olası liste uçsuz bucaksızdır. Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için planlanan aktivitelerin uygulanması gerekir. Bakım elamanı birçok egzersizi sağlık personelinin önerdiği bakım planına göre uygulamaya koyar. Aktivite planları yaşlı/hasta merkezlidir ve bakım elamanı yaşlıya/hastaya yaptırılan aktivitenin nedenlerini bilmesi gerekmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir