Psikolojide Davranışçı Yaklaşım Nedir?

Davranışçılık, bilimsel ve nesnel araştırma yöntemlerini vurgulayan psikolojik bir yaklaşımı ifade eder.

Yaklaşım yalnızca gözlemlenebilir etki-tepki davranışlarıyla ilgilidir ve tüm davranışların çevre ile etkileşimle öğrenildiğini belirtir.

Davranışçı hareket, 1913 yılında John Watson’ın metodoloji ve davranış analizi ile ilgili bir takım temel varsayımlar ortaya koyan ‘Davranışçı olarak gördüğü Psikoloji‘ başlıklı bir makale yazmasıyla başladı:

Temel Varsayımlar

Tüm davranış çevreden öğrenilir:

Davranışçılık, çevresel faktörlerin davranışları etkilemedeki rolünü, doğal veya kalıtsal faktörlerin neredeyse dışlanmasına vurgulamaktadır. Bu, esasen öğrenmeye odaklanma anlamına gelir.

Klasik veya edimsel koşullandırma yoluyla (topluca ‘öğrenme teorisi’ olarak bilinir) yeni davranışlar öğreniriz. Bu nedenle, doğduğumuzda aklımız ‘tabula rasa’dır (boş bir sayfa).

Psikoloji bir bilim olarak görülmeli:

Teorilerin dikkatli ve kontrollü gözlem ve davranış ölçümü ile elde edilen ampirik verilerle desteklenmesi gerekir. Watson (1913) şunları söyledi:

Davranışçı olarak Psikoloji, doğa biliminin tamamen nesnel bir deneysel dalı olduğunu düşünür.

Bir teorinin bileşenleri mümkün olduğunca basit olmalıdır. Davranışçılar, operasyonel tanımların kullanımını önerir (değişkenleri gözlemlenebilir, ölçülebilir olaylar açısından tanımlama).

Davranışçılık, düşünce ve duygu gibi içsel olayların aksine, öncelikle gözlemlenebilir davranışlarla ilgilidir:

Davranışçılar genellikle biliş ve duyguların varlığını kabul ederken, sadece gözlemlenebilir (yani dışsal) davranışların nesnel ve bilimsel olarak ölçülebildiği için onları incelememeyi tercih ederler.

Bu nedenle, düşünme gibi içsel olaylar davranışsal terimlerle açıklanmalıdır (veya tamamen ortadan kaldırılmalıdır).

İnsanlarda gerçekleşen öğrenme ile hayvanlarda gerçekleşen öğrenme arasında çok az fark vardır:

İnsan ve hayvan davranışı arasında temel (niteliksel) bir ayrım yoktur. Bu nedenle, insanlar yanı sıra hayvanlar üzerinde de araştırma yapılabilir ( karşılaştırmalı psikoloji ).

Sonuç olarak, fareler ve güvercinler, çevreleri kolayca kontrol edilebildiğinden, davranışçılar için birincil veri kaynağı haline geldi.

Davranış etki-tepkinin sonucudur:

Ne kadar karmaşık olursa olsun, tüm davranışlar basit bir etki-tepki ilişkisine indirgenebilir. Watson psikolojinin amacını şöyle tanımladı:

Uyaran verildiğinde, hangi reaksiyonun gerçekleşeceğini tahmin etmek; veya reaksiyon verildiğinde, reaksiyona neden olan durumun veya uyaranın ne olduğunu belirtin.

Davranışçılık Türleri

Tarihsel olarak, davranışçılık versiyonları arasındaki en önemli ayrım, Watson’un orijinal ‘metodolojik davranışçılığı’ ile daha sonra toplu olarak neo-davranışçılık (örneğin, radikal davranışçılık) olarak bilinen çalışmasından ilham alan davranış biçimleri arasındaki farktır.

Metodolojik Davranışçılık

Watson’ın Davranışçı olarak gördüğü Psikoloji makalesi , sıklıkla Watson’ın (1913, s. 158) tüm davranışçıların ilkelerini belirttiği “davranış manifestosu” olarak adlandırılır:

Davranışçı olarak Psikoloji, doğa biliminin tamamen nesnel bir deneysel dalı olduğunu düşünüyor. Teorik amacı, davranışın tahmini ve kontrolüdür. Akıl yürütme, yöntemlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaz ve verilerinin bilimsel değeri, bilinç açısından yorumlamaya kendilerini ödünç vermeye hazır olduklarına bağlıdır.

Davranışçı üniter bir hayvan tepkisi şeması elde etme çabalarında insanla kabahat arasında ayrım çizgisi olmadığını kabul eder. İnsanın davranışı, tüm incelik ve karmaşıklığı ile birlikte, davranışçıların toplam araştırma planının sadece bir bölümünü oluşturur.

Radikal Davranışçılık

Radikal davranışçılık BF Skinner tarafından kurulmuş ve metodolojik davranışçılık varsayımıyla psikolojinin amacının davranışı tahmin etmek ve kontrol etmek olması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Watson, Skinner gibi, içsel zihinsel olayların rolünü de kabul etti ve böyle özel olayların davranışı açıklamak için kullanılamayacağını kabul ederken davranışların analizle açıklanması gerektiğini belirtti.

Metodolojik ve radikal davranışçılık arasındaki diğer bir önemli ayrım, çevresel faktörlerin davranışı ne ölçüde etkilediği ile ilgilidir.

Watson’ın (1913) metodolojik davranışçılığı, zihnin doğumda tabula rasa (boş bir sayfa) olduğunu ileri sürer. Buna karşın, radikal davranışçılık, organizmaların doğuştan gelen davranışlarla doğduğu görüşünü kabul eder ve böylece genlerin ve biyolojik bileşenlerin davranıştaki rolünü kabul eder.

Davranışçılık Tarihi

 • Pavlov (1897), başlangıçta köpeklerde sindirim çalıştıktan sonra şartlandırma üzerine bir deney sonuçlarını yayınladı.
 • Watson (1913), davranışçı psikoloji okulu başlattı, bir makale yayınladı , Davranışçı olarak gördüğü gibi Psikoloji .
 • Watson ve Rayner (1920), beyaz bir sıçandan korkması için Albert B (aka Küçük Albert) adlı bir yetimhaneyi şartlandırdı.
 • Thorndike (1905) Etki Yasasını resmileştirdi .
 • Skinner (1936) , Organizmaların Davranışını yazdı ve operant koşullandırma ve şekillendirme kavramlarını sundu.
 • Clark Hull’ın (1943) Davranış İlkeleri yayınlandı.
 • BF Skinner (1948) , davranış ilkeleri üzerine kurulan ütopik bir toplumu tanımladığı Walden İki’i yayınladı .
 • Deneysel Davranış Analizi Dergisi 1958’de başladı.
 • Chomsky (1959), Skinner’ın davranış eleştirisini ” Sözel Davranışın Gözden Geçirilmesi ” eleştirisini yayınladı .
 • Bandura (1963) , hem bilişsel hem de davranışsal çerçeveleri birleştiren Sosyal Eğilme Kuramı ve Kişilik gelişimi adlı bir kitap yayınlamaktadır .
 • BF Skinner (1971) Özgürlüğün ve Onurun Ötesinde adlı kitabını yayınladı , burada özgür iradenin bir yanılsama olduğunu iddia ediyor.

Kritik değerlendirme

Davranışçılığın belirgin bir avantajı, davranışı net bir şekilde tanımlayabilme ve davranıştaki değişiklikleri ölçebilme yeteneğidir. Parlamento yasasına göre, bir teorinin yaptığı varsayımlar ne kadar azsa o kadar iyi ve güvenilir. Dolayısıyla davranışçılık, insan davranışının basit açıklamalarını çok bilimsel bir bakış açısıyla arar.

Bununla birlikte, davranışçılık yalnızca nesnel olarak görülebilen kısmi bir insan davranışı hesabı sağlar. Duygular, beklentiler, üst düzey motivasyon gibi önemli faktörler dikkate alınmaz veya açıklanmaz. Bir davranışçı açıklamayı kabul etmek, önemli faktörleri ortaya çıkarabilecek başka bakış açılarından daha fazla araştırmayı engelleyebilir.

Ek olarak, hümanizm (örneğin, Carl Rogers) değişken bir ortamı ölçmek ve ekolojik geçerliliği düşük olduğu için değişkenleri ölçmek ve kontrol etmek için deneyleri kullanmak için bilimsel yöntemi reddeder.

İnsancıl psikoloji aynı zamanda insanların yaşamda kendi kararlarını verme konusunda özgür iradeye (kişisel kurum) sahip olduğunu ve bilimin deterministik yasalarına uymadığını varsayar . Hümanizm ayrıca, insanları eşsiz olarak gördükleri ve insanların (talep özelliklerine duyarlı olmayan) hayvanlarla karşılaştırılamayacağına inandıkları için davranışçılığın nomotetik yaklaşımını reddeder . Bu bir deyimsel yaklaşım olarak bilinir.

Psikodinamik yaklaşım (Freud) o hesaba katmaz olarak davranışçılığı eleştiriyor bilinçsiz aklın davranışları üzerindeki etkisini ve bunun yerine dışarıdan gözlenebilen davranışları üzerine odaklanmaktadır. Freud ayrıca insanların boş bir sayfa (tabula rasa) doğduğunu ve insanların içgüdülerle (örneğin, eros ve thanatos) doğduğunu belirtir.

Biyolojik psikoloji , tüm davranışların fiziksel / organik bir nedeni olduğunu belirtir. Doğanın beslenmedeki rolünü vurgularlar. Örneğin, kromozomlar ve hormonlar (testosteron) çevreye ek olarak davranışlarımızı da etkiler.

Bilişsel psikoloji , meditasyon süreçlerinin uyarıcı ve cevap, bellek , düşünme, problem çözme gibi cevaplar arasında gerçekleştiğini belirtir .

Bu eleştirilere rağmen, davranışçılık psikolojiye önemli katkılarda bulunmuştur. Bunlar öğrenme, dil gelişimi ve hepsi şartlanma açısından açıklanmış ahlaki ve toplumsal cinsiyet gelişimi ile ilgili öngörüleri içerir.

Davranışçılığın katkısı bazı pratik uygulamalarında görülebilir. Davranış terapisi ve davranış değişikliği , anormal davranışların tedavisinde en önemli yaklaşımlardan birini temsil eder ve klinik psikolojide kolayca kullanılır.

Kaynak: Davranışçı Yaklaşım

You may also like...

2 Responses

 1. Orhan dedi ki:

  Sayfanızda ilk okuduğum yazının kötü bir çeviri olması copy/paste 🙁

  • Psikolog dedi ki:

   Haklısınız. Önemseyip yaptığınız geri dönüş ve düzeltmeler yapılabilmesi, eksikliklerin görülebilmesi için katkıda bulunduğuz için teşekkür ederiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir