Psikolojinin Tanımı

Psikoloji terimi ancak XIX. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmış (Fransa’da Main de Biran’ın etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır) ise de, ruhiyat ilmi çok eskidir.

Aslında uzun zamandan beri beşeri ruhiyat (psyhisme humain), felsefede olduğu kadar edebiyat ve tıp içinde de müşterek olarak ele alınmakta idi. XVIII. asırda, günümüzde artık mevcut olmayan tartışma ve çekişmeler arasında, psikolojinin bağımsız bir disiplin olarak kurulduğu görülmektedir.

Psikolojinin bağımsız hale gelmesi ve özellikle gelişmesi, onun realite üzerine sağladığı aksiyon imkanlarının ortaya çıkmasıyla aynı zamana rastlar: psikoloji yalnız teorik bir ilim değildir, uygulanmış tekniklerin bir bütünüdür.

Psikolojinin tanımını yapmak güçtür, zira onun sınırları, aynı zamanda, konusu ile, kullandığı metotlarla ve kullanılmış olan bu metotlardaki espriyle tespit edilmiştir. Her türlü soyut ve zorunlu olarak kısa bir formülden çok, müteakip bütün açıklamalar, şüphesiz daha kesin ve daha kapsamlı bir tanım meydana getirecektir.

Beşeri psikoloji, bir taraftan şuur halleri, diğer taraftan tavrı hareketleri olmak üzere davranışlarının çifte görünümü içinde, insanı incelemeyi kendine konu edinir. Bu fenomenlerin kanunlarını tespit etme, onları muhtemelen değiştirebilmek için, menşeini açıklama yolları arar.

Bu programı yerine getirmek için psikoloji, birtakım metodlar kullanır; bunların bazısı kendisine has metotlardır, bir kısmı da, az veya çok sıkı surette ilgili olduğu komşu ilimlerden alınmıştır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir