Psikoloji Nedir?

Psikoloji, zihin ve davranış konularını temel alan bir bilimdir. Psikoloji çok yönlü bir disiplindir ve insan gelişimi, spor, sağlık, klinik, sosyal davranış ve bilişsel süreçler gibi birçok alt çalışma alanını içerir.

Psikoloji gerçekten çok yeni bir bilimdir, sadece son 150 yılda gelişmiştir. Bununla birlikte, kökenleri M.Ö 400 – 500 yıllarında eski Yunanistan’a kadar uzanır. 

Buradaki vurgu, Aristo’yu etkileyen Plato’yu etkileyen Sokratlar gibi büyük düşünürleri olan felsefi bir düşünce idi. Filozoflar, günümüzde hafızaözgür irade, cazibe vb. gibi modern psikoloji tarafından incelenen birçok konuyu tartışıyorlardı.

Bir Disiplin Olarak Psikolojinin Başlangıcı

Psikolojinin ilk günlerinde iki baskın teorik bakış açısı vardı. William James (1842-1910) adlı Amerikalı bir psikolog , işlevselcilik olarak bilinen bir yaklaşım geliştirdi.

Zihnin sürekli değiştiğini ve deneyimin yapı taşlarını aramanın anlamsız olduğunu savundu.

Bunun yerine, odak bir organizmanın bir şeyi nasıl ve niçin yaptığına odaklanmalıdır. Psikologların, durumların altında yatan davranış nedenini ve zihinsel süreçleri aramaları önerildi. Davranışın sebepleri ve sonuçları üzerindeki vurgu, çağdaş psikolojiyi etkiledi.

YapısalcılıkWilhelm Wundt’in öncülüğünde kullanılan yaklaşıma verilen addı. Terim Wundt tarafından eğitilmiş Amerikalı bir psikolog olan Edward Titchener’den geliyor.

Yapısalcılık, belirli bir görevi yerine getirirken zihinlerinde neler olup bittiğini konu alan bir araştırma yöntemi olan eğitimli iç gözleme dayanıyordu. Ancak, bu yöntemin güvenilmez bir yöntem olduğunu kanıtladı, çünkü araştırma konularının deneyimlerinde ve raporlarında çok fazla bireysel farklılıklar vardı.

İç gözlemin başarısız olmasına rağmen Wundt, 1879’da psikolojiye adanmış ilk laboratuvarı açtığı ve açılışının genellikle modern psikolojinin başlangıcı olduğu düşünüldüğü için, psikoloji tarihinde önemli bir zamandır 1879 yılı.

Wundt önemliydi çünkü daha objektif ve standart prosedürler kullanarak zihnin çalışmalarını analiz ederek psikolojiyi felsefeden ayırdı.

Çünkü psikoloji bir bilimdir. Psikoloji bilimi, gözlem, ölçüm ve analiz, teorik yorumlar, genellemeler, açıklamalar ve tahminler tarafından desteklenen, sistematik ve objektif prosedürler kullanılarak davranış nedenlerini araştırmaya çalışır.

Psikolojiye Bakış Açıları

Psikologlar, davranışları, her biri insanların neye benzediği, neyin araştırılması ve neyin araştırılmaması gerektiği konusunda ortak bir varsayımlar dizisi ile desteklenen çeşitli psikolojik bakış açılarıyla inceler.

Bazıları beynin ayrıntılı biyolojik araştırmalarını yürütür, bazıları bilgiyi nasıl işlediğimizi keşfeder; kimisi evrimin rolünü analiz eder, bir başkası ise kültür ve toplumun etkisini inceler.

Daha sonra, bilişsel psikoloji bu titiz, bilimsel, laboratuvar temelli bilimsel yaklaşımı da benimsedi; hafıza, algı, bilişsel gelişim, akıl hastalıkları ve çok daha fazlası.

Kritik değerlendirme

Kuhn (1962), takipçilerinin çoğunun ortak bir perspektife veya paradigmaya abone olması durumunda, bir çalışma alanının ancak meşru olarak bir bilim olarak kabul edilebileceğini savunur.

Kuhn, psikolojinin hala paradigma öncesi olduğuna inanırken, diğerleri zaten bilimsel devrimler yaşadıklarına inanmaktadır (Wundt’un yapısalcılığının yerine Watson’ın davranışçı bilgi işleme yaklaşımı geliyor ).

Buradaki en önemli nokta şudur: Psikologlar neyin çalışılacağı ve nasıl çalışılacağı konusunda anlaşmazlarsa, psikoloji bir bilim olarak kabul edilebilir mi?

Kaynak: simplypsychology

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir