Psikolojide Organizma ve Çevre İlişkileri

Organizma belirli bir çevre içinde yaşar ve çevresinden etkilenir. Aynı zamanda çevresini etkiler yani organizma ile çevre arasında sürekli bir etkileşim vardır. İnsan, hayatı boyunca fiziksel ve toplumsal çevrenin etkisinde kalır.

Organizma

Organizma, bütün canlıların yapısını ve bu yapı içindeki süreçleri ifade eder. Psikoloji sadece insanı değil diğer canlıları da inceler. Organizma denildiğinde insan ve onun biyolojik yapısı vurgulanmaktadır.

Çevre

Çevre, organizmanın varlığını sürdürdüğü, çeşitli uyarıcılarla organizmayı sürekli etkileyen ve organizmadan etkilenen ögelerin oluşturduğu bütündür. İnsanın çevresi ile etkileşimi diğer canlılara göre daha karmaşıktır. Bu etkileşim fiziki, psikolojik ve sosyal olabilir.

Doğum Öncesi Çevre

İnsanın içinde yaşadığı çevre ile olan etkileşimi daha anne karnındayken başlar. Anne rahmi insanın içinde yaşadığı ilk çevredir. Bebeği birçok olumsuz etkilerden korur. Annenin içinde bulunduğu koşullar da bebeği etkiler. Annenin sağlıklı olması, iyi beslenmesi, kötü alışkanlıklarının olmaması, stresinin az olması vb. olumlu durumlar bebeğin fizyolojik ve psikolojik sağlığını olumlu etkiler.

Doğum Sonrası Çevre

Bebek, doğduktan sonra yeni ve daha karmaşık bir çevrenin etkisi altındadır. Doğum sonrası çevre; fiziki ve sosyal çevre olarak ikiye ayrılır:

Fiziki çevre

Birçok uyarıcılar bulunur. Bireyin fiziksel çevresini ışık, ses, atmosfer sıcaklık gibi doğa koşulları, oluşturur. Organizma beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını fiziksel çevreden karşılar. Fiziksel çevrenin olumlu koşulları bireyin sağlıklı gelişimi için önemlidir.

Sosyal çevre

Bireyin içinde yaşadığı toplum, onun sosyal çevresidir. Okul, aile, arkadaş çevresi, iş ortamı toplumsal çevreyi oluşturur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir