Dini Gelişim Aşamaları ve Dindarlık

Gelişim psikolojisinde insan hayatının gelişim aşamaları olarak ele alınıp incelenen çocukluk. Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde ortaya çıkan her türlü dinî gelişme ve değişmeler, din psikolojisinin önemle üzerinde durduğu araştırma alanları arasında yer alır.

Çocuklukta Tanrı tasavvuru, dini-manevi yapılanma, dinî sosyalleşme; ergenlikte dinî uyanış, dinî kararsızlık, dinî durulma, dinden uzaklaşma yetişkinlikte dinden kopuş, dinî istikrar, dinî bütünleşme yaşlılıkta dinî çatışma, dinî uzlaşma, dinî başa çıkma. gibi çoğaltılması mümkün din-davranış ilişkileri, bu çerçevede dile getirilebilir.

Dindarlık, din psikolojisinde “demografik değişkenler” olarak kabul edilen yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik durum vb. faktörlerin rol oynadığı dinî referanslara bağlı özel bir kişilik yapılanmasıdır. Kuşkusuz dindarlık, bir anda olup biten bir süreçte ortaya çıkmaz.

Yapılanmış ve olgunlaşmış bir dindarlıkta birbirini tamamlayan iç içe geçmiş temel dinî gelişim nitelikleri söz konusudur.

“Dinî kabiliyet”, “dinî duygu”, “dinî düşünce”, “dinî ilgi”, “dinî tutum” ve “dinî davranış”, bu çerçevede din psikolojisinin ele alıp incelediği temel özelliklerdir.

Dinî kişilik yapılanması olarak dindarlığın anlamı ve değişkenleri, dindarlığın temel karakteristikleri ve boyutları, dindarlık biçimleri ve tipleri, dindarlık modelleri, dindarlığın ölçülmesi; dindarlık ve maneviyat ilişkisi gibi dinî hayatla ilgili her türlü konu, din psikolojisine özel araştırma konuları arasında yer alır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir