Din Psikolojisinin Araştırma Alanları Nelerdir?

Disiplinlerarası konumu gereği din psikolojisi, genel olarak ilişkili olduğu tüm disiplinlerin araştırma alanlarıyla da temas hâlindedir. Bununla birlikte o, çalışmalarını bireysel dindarlıkla doğrudan ilgisi olan içsel yaşantılarla bunların somut yansımaları üzerinde yoğunlaştırarak sistematik bilgi üretir.

Dinamik bir disiplin olduğu için din psikolojisi, kişisel dindarlıkla bağlantılı yeni gelişmeleri de kapsama alanına alır. Bu nedenle çalışma alanı zamanla birlikte gittikçe genişlemiş ve doğal olarak genişlemeye devam edecektir.

Günümüz itibarıyla Din psikolojisine dâhil edilebilecek büyük bir konu çeşitliliği olmasına karşın, sistematik bağlamda bir fikir vermesi açısından burada çoğu din psikolojisi eserlerinde işlenen temel araştırma alanlarına yer verilmektedir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir