Dua, İbadet ve Dini Ritüeller

Bütün dinlerde bireysel ve toplumsal olarak icra edilen dua, ibadet ve ritüeller dindarların inandıkları kutsal varlıkla kurdukları iletişim ve etkileşimin en canlı ifade tarzlarıdır.

İnanç esaslarından sonra dinî hayatın vazgeçilmez uygulama biçimleri olarak dinî pratikler insan-din ilişkisinin incelenebilir tüm boyutlarıyla bilimsel olarak ortaya konulmasında ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde Din psikolojisinin en fazla yararlandığı olguların başında gelir.

Zira özellikle batıda görüldüğü şekliyle dinî pratikler dindarlığın tespit ve yorumlanmasında somut bilimsel çalışmalara en açık alanı teşkil eder.

Dua ibadet ayin vb. dinî pratiklerin kaynağı ve güdüleri yapısı ve çeşitleri biyo-psiko-sosyal etkileri ve sonuçları dua ve tedavi ibadetlerde sembolik anlatım ibadet ve kişilik ilişkisi gibi çoğaltılması mümkün ilgili konular bu çerçevede Din psikolojisinin ele alıp incelediği başlıca konulardır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir