Din Psikolojisi ve Sosyal Bilimler

“Sosyal Bilimler” kavramı; insanın zihinsel, ruhsal, toplumsal, tarihsel… tüm boyutlarını içine alan olabildiğince geniş çerçeveli bir kavramdır.

Felsefe, tarih, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, bu çerçeve içerisinde sayılabilecek bilimsel disiplinlerin başlıcalarıdır. Bunlar arasında din psikolojisinin en fazla ilişkili olduğu disiplin, kuşkusuz “genel psikoloji”dir. Daha önce de ifade edildiği üzere din psikolojisi, genel psikolojinin kullandığı bilimsel ilke, yöntem ve tekniklerle araştırmalarını sürdürür. Bu ortaklık, doğal olarak din psikolojisini sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi akademik psikolojinin alt dallarıyla da ilişkili kılar.

Aralarındaki ortak niteliklerden ötürü din psikolojisini genel psikolojinin alt akademik dalları arasında sayanlar çoktur. Bu iddianın haklı tarafı olmakla birlikte, diğerlerinden farklı olarak merkez aldığı din konusu nedeniyle din psikolojisini, genel psikoloji grubu yerine din bilimleri grubu içerisinde kabul etmek daha uygundur.

Hangi durumda olursa olsun netice olarak din psikolojisi, bireylerin davranışlarını yorumlarken insan bilimlerinin sunduğu zengin bilgi ve bulgu malzemesinden yararlanırken aynı zamanda bulgularıyla, yararlandığı malzemeyi daha da zenginleştirir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir