Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler

Öğrenilen konunun yapısı

Konunun parçalara bölünerek ya da bütün halinde çalışılmasıyla ilgilidir. Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişmektedir. Uzun ve parçaya bölünmesi kolay konularda parçalara bölünerek öğrenilmesi, malzemesi kısa ve anlamı açık konularda ise bütün öğrenilmesi daha iyidir. Yapılan araştırmalar en etkili konu çalışma yönteminin “bütün-parça-bütün” olduğunu göstermektedir. Bu yöntemde konu önce bütün olarak görülüp sonra parçalara ayrılır ve sonra da tekrar bütünleştirilerek çalışma tamamlanır.

Öğrenmeye ayrılan zaman

Konunun aralıklı ve toplu olarak çalışılmasıyla ilgilidir.

a) Konuları belli bir düzen içinde zamana yayarak tekrar edilmesine dayalı olan aralıklı çalışmanın hatırda kalıcılığı yüksektir. Okuldaki sınava hazırlanan bir öğrencinin sadece akşam değil bir hafta önceden her gün birer saat ders çalışması hem zihninin yorulmasını hem de dikkatinin dağılmasını önleyeceği için olumlu sonuçlar verir. Öğrenilen bilgiler tekrarlarla yapıldığı için yaşam boyu kullanılır.

b) Belirli ve sınırlı bir zamanda (sınavdan hemen önce) yapılan ve yoğun bir çalışmayı ifade eden toplu çalışmada birey daha fazla güdülendiği için sınav başarısı yüksek olabilir ancak bilgilerin uzun süre kalıcılığı anlamında olumsuz etkiye sahiptir. Zihnin yorulması, dikkatin dağılması, üst üste yapılan tekrarların kişide bıkkınlık oluşturması motivasyonu düşürdüğü için olumlu sonuç vermez.

Geri Bildirim (Dönüt-Düzeltme)

Öğrencinin yaptığı çalışmanın doğruluğu, yanlışlığı, eksikliği gibi öğrenme süreci ve performansı konusunda bilgilendirilmesidir.

Dönüt sık ve hemen verilmelidir çünkü aradan geçen zaman öğrenme güdüsünü zayıflatır, öğrenci ne yazdığını unutacağından yazdıklarını test edemez. Geri bildirim yönlendirici, güdüleyici ve pekiştirici olduğundan birey hatalarını ve eksikliklerini bilirse daha kolay öğrenir.

Örneğin, sınav sonuçlarının öğrencilere zamanında duyurulması, sınav kâğıtlarını dağıtarak kontrol ettirilmesi bu açıdan önemlidir.

Öğrencinin Aktif Katılımı

Öğrenilecek olanla etkileşim öğrenme çabasına girmektir. Bu etkileşim dinleme-okuma-yazma-anlatma şeklinde olabilir. Dinlemede öğrenci pasiftir. Öğrenme zayıf olmaktadır. Buna karşın anlatmaya doğru gidildikçe öğrenci aktifleşmekte ve öğrenme artmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir