Öğrenme Malzemesi ile İlgili Faktörler

Algısal Ayırt Edilebilirlik

İçinde bulunduğu ortamdan farklı olan ve kolayca ayırt edilebilen malzeme dikkati çekeceği için daha kolay öğrenilir. Bazı cümlelerin italik (eğik) ya da kalın harflerle yazılması, renkli bilgi kutucukları içinde verilmesi veya öğretmenlerin bazı konuların önemine dikkat çekmek için konunu önemli olduğunu belirtmesi, sınavda çıkabileceğini söyleyerek o öğrenme malzemesini diğerlerinden ayırması gibi bazı uygulamaların amacı farkındalık oluşturmaktır.

Anlamsal Çağrışım

Öğrenilecek malzeme ne kadar anlamlı ise o kadar kolay öğrenilir. Anlamsız kelimeler, anlamlı kelimelere nazaran daha zor öğrenilir. Rüdom, fınas, makas, yeriç kelimelerinden “makas” kelimesi diğerlerinden daha çabuk öğrenilir. Çağrışımsal anlam ise bir konu öğrenilirken bireyin önceki öğrenmelerinden yararlanarak aralarında bağ kurmasıdır. Anlatılan konular ile geçmiş yaşantılar arasında benzerlik sağlanıyorsa anlamsal çağrışım gerçekleşir. Anlamsal çağrışım bireyin konuya odaklanmasını sağladığı gibi hatırlamalarında ipucu olabilmektedir.

Kavramsal Gruplandırma (Kavram Haritası)

Bilgilerin gruplanması ve sınıflanması, kavramlar arasındaki ilişkilerin şematize edilmesi bilginin zihinde somut ve görsel bir şekilde düzenlenmesini ve öğrenilmesini sağlar. Örneğin, öğrenmeyi etkileyen faktörleri 3 gruba ayırıp, her grubu kendi alt başlığında sınıflandırmak, öğrenmeyi kolaylaştırır. Kavramsal gruplandırmanın faydaları şunlardır: Bilginin (ders-konu-ünite) bütününü anlamlandırması, somutlaştırması, görsellik sağlaması, bilgiyi sentezlemeyi sağlaması, bilgiyi organize etmesi, öğrenmeyi aktifleştirmesi olarak sıralanabilir.

Yukardaki görselde önce hangisini fark ettiniz?

Yukardaki görselde önce hangisini fark ettiniz?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir