Psikolojiye Giriş

Psikoloji hayatımızın bütün yönleriyle ilgili soru ve problemlere cevap aramaya çalışır. Bugün modern toplum hayatı giderek daha karmaşık bir hâle gelmektedir.

Sanayi iletişim ve teknolojik gelişmelerin sonucunda modernleşen ve bunun sonucunda da farklılaşan insan davranış ve ilişkilerinin var olduğu toplumun üyeleriyiz. Bu nedenle bu düzen içerisinde insanla ilgili her problemin çözümünde psikoloji biliminin yeri ve oynadığı rol giderek daha fazla değer taşımaktadır.

Psikoloji insanları ve yaptıklarının nedenlerini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Psikolojinin bazı temel görüşlerini öğrenip günlük veya mesleki yaşamda insanlarla olan ilişkilerde kullanabiliriz. Psikoloji akılcı yolların izlenmesiyle davranışın daha güvenilir şekilde açıklanabileceğini vaat etmektedir.

Psikoloji, Yunanca psyche (nefes, ruh, zihin) ve logos (düzenli söz, bilgi) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Psikoloji, organizmanın davranışlarını ve bu davranışlarla ilgili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen pozitif bir bilimdir. İnsan, sürekli olarak öğrenme ihtiyacı hisseder. Hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı merak eder ve anlamak ister. Elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. Psikoloji tanımının içinde geçen bazı kavramlar:

Organizma: Her türlü canlıya organizma denilmektedir. Psikoloji, organizma teriminden hayvan ve insanı anlamaktadır. Psikolojinin asıl amacı, insanı incelemektir. Hayvanlar, deney aracı olarak insan davranışlarıyla karşılaştırılmak için psikolojinin konusu olmuştur.

Davranış: Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Yürümek, koşmak, ağlamak, gülmek, yemek, içmek, bisiklete binmek, konuşmak gibi eylemler birer davranıştır. Bu davranışlar, doğrudan doğruya gözlenebilir. Rüya görmek, öğrenmek, hayal kurmak, düşünmek, duygulanmak gibi bazı davranışlar da dolaylı olarak gözlenebilir (rüyanın anlatılması, düşüncenin konuşmayla açıklanması gibi).

Bilim: Belirli bir alanda bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu elde edilen organize bilgiler kümesi, düzenli bilgiler elde etme sürecidir. Tanımda belirtildiği gibi bilim sadece olmuş bitmiş bilgiler yığını değil, aynı zamanda devam eden çalışmaları da içerir. Psikoloji biliminde davranışlar bilimsel ölçütler uyarınca bilimsel amaçlar doğrultusunda bilimsel yöntemler kullanılarak incelenir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir