Psikolojinin Temel Bilim Alt Dalları Nelerdir?

Psikolojinin ilgilendiği konuların geniş olması ve insan davranışlarının karmaşık olması gibi nedenlerle psikoloji bilimi çeşitli alt dallara ayrılmıştır.

Deneysel psikoloji, insan davranışlarını anlamak için deneysel yöntem ve tekniklerle araştırmaların yapıldığı alandır. Bu deneysel yöntemler, neden sonuç bağı kurmaya ve açıklamaya dayanır. Deneysel psikolojide; duyum, algı, bellek, öğrenme, güdü, duygu gibi konularda çalışmalar yapılır.

 

Bilişsel psikoloji; algılama, dikkat, bellek, dil, düşünme gibi zihinsel süreçleri inceleyen alandır.

Gelişim psikolojisi, döllenmeden ölüme kadar devam eden ruhsal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişmeleri, değişmeleri ve dönemleri yaşa bağlı olarak inceleyen alandır.

Sosyal psikoloji, insanın toplum içindeki davranışlarını konu alır. Sosyoloji ile psikolojinin ortak alanıdır. Birey grup ilişkisi, grubun birey davranışları üzerindeki etkisi, sosyal uyum, moda, kamuoyu, propaganda, sosyal etki, ikna, uyma, liderlik gibi konular sosyal psikolojinin alanına girer.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir