Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları Nelerdir?

Klinik psikoloji, ruhsal rahatsızlıklar ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmaların yapıldığı alandır. Psikolojinin tıbba uygulanmasıdır. Klinik psikologlar gerekli görülen durumlarda psikiyatrlarla birlikte çalışırlar.

Sağlık psikolojisi, fiziksel sağlıkla ilgili birçok konuda sağlığı korumayı ve iyileşme sürecini kolaylaştırmayı amaçlar. Tedavi süreci boyunca hem hastanın hem de hasta yakınlarının yaşam kalitesini arttıran, hastalıkla baş etmelerini kolaylaştıran çalışmalar yapar. Genellikle onkoloji merkezleri, nöroloji, çocuk cerrahisi ve sağlığı gibi alanlar ile diyaliz ve tüp bebek merkezlerinde hizmet verir.

Trafik psikolojisi, sürücülerin trafikte kazalara neden olan davranışlarını tespit ederek bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri bilimsel açıdan inceler ve trafik kazalarını azaltmak için çalışmalar yapar.

Spor psikolojisi, sporun zihinsel boyutu ile ilgilenir. Sporcuların davranışlarını ve düşüncelerini tüm ayrıntılarıyla inceleyerek motivasyon, konsantrasyon, kendine güven, stres yönetimi gibi konularda sporcuya destek verir ve sporcuda var olan potansiyelin ortaya çıkmasını sağlar.

Endüstri-Örgüt psikolojisi; işletmelerde çalışan personelin seçimi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, personelin eğitimi, iş verimi, üretimi arttırma yöntemleri konularını ele alır.

Din psikolojisi, dinî inançları ve uygulamaları psikolojik açıdan değerlendirmeye çalışır. İnsana özgü olan dinsel yaşamın davranışlara yansıyan taraflarını ele alır.

Psikolojinin Uygulamalı Alt Dalları

  • Klinik psikoloji
  • Sağlık psikolojisi
  • Trafik psikolojisi
  • Spor psikolojisi
  • Endüstri-Örgüt psikolojisi
  • Din psikolojisi

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir