Ruh Sağlığının Temelleri

Kişilik ve Kişiliğin Gelişimi Nedir?

Kişilik; bir insanı başkalarından ayıran duygu, düşünce, davranış gibi tüm özelliklerin tutarlı bir bütünlük içinde süreklilik göstermesi şeklinde tanımlanabilir. Kişilik, bireye özgü ve biriciktir. Kişiliğin mizaç ve karakter olmak üzere iki yönü vardır. Mizaç,...

İstenmeyen uyarıcı yavaş yavaş bireye yaklaştırılarak korku duygusu ortadan kaldırılmaya çalışılır

Psikolojik Destek Türleri Nelerdir?

Ruhsal hastalıkların tedavisinde genelde iki yöntem kullanılır. Bunlardan birisi tıbbi tedavi (ilaçla, ameliyatla, elektrik şokuyla) diğeri ise psikolojik tedavidir. Psikolojik tedavi türleri şunlardır: Psikoanaliz Bu tedavi psikoanalitik kurama dayanır. Bu kurama göre hastalığın nedeni,...

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları; kişinin kendi kültürüne göre, beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren, süreklilik arz eden bir iç yaşantılar ve davranışlar örüntüsüdür. Ergenlik ya da genç erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur ve sıkıntıya ya da...

Saatlerce el yıkama takıntılı bir davranıştır

Kaygı (Anksiyete) Kaynaklı Bozukluklar

Anksiyete Nedeni bilinmeyen tedirginlik, endişe, sıkıntı, bunaltı ve korku hâlidir. Korkunun nesnesi bellidir ama kaygıda hissedilen korku, durumla orantısız ve uygunsuzdur. Kişinin sosyal yaşamı sırasında karşılaştığı farklı durumlarda ortaya çıkabilir. Anksiyete Türleri Yaygın Kaygı Bozukluğu...

Hipokondriak hastalar yakınmalarının kendilerini nasıl etkilediği ve başarısız çare arayışları üzerinde dururlar

Psikosomatik Bozukluklar

Bedensel bozuklukları taklit eden psikolojik kökenli bozukluklardır. Kaygının neden olduğu bedensel (somotoform) bozukluklar herhangi bir neden olmadan kendini gösterir. Bu hastalıkların oluşumunda duygusal belirleyicilerin önemi büyüktür. Duyguların boşalımını sağlayan yollar kapanmış olduğundan gerilim organlara...

Depresif dönemde hasta değersizlik, suçluluk ve umutsuzluk duyguları içindedir

Normal Dışı Davranış Türleri Nelerdir?

Duygu Durum Bozuklukları Ana özelliği duygulardaki aşırılıktır. Kişi ya çökkün (depresif) ya da taşkın (mani) şekilde davranır. Bazen bu iki durum birbirini de takip edebilir. O zaman bu duruma iki uçlu bozukluk denir. Çökkünlük...

Kişinin keyif aldığı, eğlendiği bir şeyler yapabilmesi onu günlük kaygılardan uzaklaştırır

Ruh Sağlığını Korumada Dengelenme, Empati, Hobi ve İletişimin Önemi

Ruh sağlığını korumak içsel ve toplumsal barış açısından önemlidir. Bu amaçla kişiler, hayatta karşılaşabilecekleri zor durumlar ve başarısızlıklar karşısında zorluklarla baş edebilme yollarını bilmeli ve bunları yapma gücünü kendilerinde görmelidirler. Dengelenme Ruhsal bozuklukların temelinde...

Ruh Sağlığının Korunması

Ruh Sağlığının Korunması

Hızlı değişen fiziki ve toplumsal çevre, koşullar ve değerlere uyma güçlüğü, her insanın hayatının herhangi bir döneminde, üstesinden gelemeyeceği ruhsal problemler yaşamasına neden olabilir. Böyle dönemlerde bireyin ailesinden, çevresindeki arkadaş ve akrabalarından dostluk, yardımlaşma...

Psikolojide Normal ve Anormal Kavramların Tanımı

Kurallara uygunluk anlamına gelen normal, çoğunluğun benimsediği davranış kalıplarına uyma biçiminde olabildiği gibi ölçümlere dayanan istatistik ortalamanın içinde yer almak biçiminde de olabilir. Anormallik ise az görülen değerdir ve normalden istenmeyen olumsuz yönde uzaklaşmayı...

Ruh Sağlığının Ölçütleri

Ruh Sağlığının Ölçütleri Nelerdir?

Ruhsal yaşantıların ne zaman sağlıklı ne zaman sağlıksız olduğunu tespit etmek ya da bunların hastalık belirtisi olup olmadığını fark etmek her zaman mümkün olmayabilir ancak, ruh sağlığının normal ölçülerde olup olmadığını belirleyen bazı özelliklerin...