Psikolojinin Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkileri

Psikolojinin Konusu ve Psikolojinin Amaçları Nelerdir?

Psikolojinin konusu, genel olarak organizmanın davranışları, insanın düşünmesi algılaması, öğrenmesi gibi çeşitli etkinlikleridir. Etkinlikleri tanımlayarak nasıl ve neden oluştuklarını açıklar. Psikoloji, davranışları iki kategoride ele alır: Birincisi başkaları tarafından gözlenemeyen sadece kişinin kendisi tarafından...

Psikoloji Nedir?

Psikolojiye Giriş

Psikoloji hayatımızın bütün yönleriyle ilgili soru ve problemlere cevap aramaya çalışır. Bugün modern toplum hayatı giderek daha karmaşık bir hâle gelmektedir. Sanayi iletişim ve teknolojik gelişmelerin sonucunda modernleşen ve bunun sonucunda da farklılaşan insan...

Psikolojinin Amaçları

Psikoloji Bilim midir?

Konuya keskin ifadelerle Psikoloji bilimdir ya da Psikoloji bilim değildir şeklinde yaklaşmak yerine lehte ve aleyhte yaklaşımlarla bakan görüşleri ifade edip tartışmayı geliştirmek daha yerinde olacaktır. Ayrıca konunun içeriği başka bir tartışmayı da gündeme...

Psikolojinin Tanımı

Psikolojinin Tanımı

Psikoloji terimi ancak XIX. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıkmış (Fransa’da Main de Biran’ın etkisiyle kullanılmaya başlanmıştır) ise de, ruhiyat ilmi çok eskidir. Aslında uzun zamandan beri beşeri ruhiyat (psyhisme humain), felsefede olduğu kadar edebiyat...

Davranışçı Yaklaşım

Psikolojide Davranışçı Yaklaşım Nedir?

Davranışçılık, bilimsel ve nesnel araştırma yöntemlerini vurgulayan psikolojik bir yaklaşımı ifade eder.  Yaklaşım yalnızca gözlemlenebilir etki-tepki davranışlarıyla ilgilidir ve tüm davranışların çevre ile etkileşimle öğrenildiğini belirtir. Davranışçı hareket, 1913 yılında John Watson’ın metodoloji ve davranış...

Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, zihin ve davranış konularını temel alan bir bilimdir. Psikoloji çok yönlü bir disiplindir ve insan gelişimi, spor, sağlık, klinik, sosyal davranış ve bilişsel süreçler gibi birçok alt çalışma alanını içerir. Psikoloji gerçekten çok...