Anormal Davranışların Nedenleri Nelerdir?

Anormal davranışlar, psikiyatrik hastalık olarak değerlendiriliyorsa belirli bir şiddet ve sürede yer alması ya da birden fazla anormal davranışın bir arada bulunması gerekir.

Anormal davranışların başlıca nedenleri şunlardır:

Kalıtım: Anormal davranış nedenlerindendir. Psikiyatrik hastalığı olan anne babanın çocuklarında hastalık çıkma olasılığını, olumsuz çevre koşulları da etkiler.

Mikrobik hastalıklar: Anormal davranışların oluşmasına neden olabilir. Örneğin, sfiliz(frengi) hem cinsel ilişki ile hem de doğumla bulaşarak ruhsal bozukluklara neden olur.

Cinsiyet: Yapılan araştırmalarda, erkekler ve kadınlarda anormal davranışlara yol açan nedenler farklılıklar gösterir.

Yaş: Anormal davranışlar üzerine etkilidir. Kadın ve erkekte farklılıklar gösterir. Erkeklerde 30-40 yaşları, kadınlarda da 25-35 yaşları arasında davranış bozuklukları gözlenmektedir. Yetmiş yaşından sonra her iki cinste de bunama (demans) görülme olasılığı yüksektir.

Kendini gerçekleştirme Yöntemleri

Anne yoksunluğu ve uygun olmayan anne baba örnekleri: Anormal davranış nedenlerindendir. Çocuğun anneden ayrılarak özel kurumlarda yetişmesi veya bir ev ortamında yetiştiği halde, anneden gereken ilgi ve sıcaklığı bulamaması sonucu anne yoksunluğu görülür. Normal koşullarda çocuğun temel örneği anne ve babasıdır. Değerleri yanlış olan ebeveynler, çocuklarına kötü örnek olurlar.

Tutarsız anne baba tutumları ve kardeş kıskançlığı: Tutarsız anne baba tutumları, anormal davranışlara sebep olur. Anne, baba çocuğun aynı ya da benzeri anormal davranışlarını bir kez cezalandırır, görmezden gelir ya da ödüllendirirse çocuk, hangi davranışın doğru olduğunu bilemez.

Bu çocuklar dengeli değer yargılarına ileriki yaşlarda sahip olmaz. Kardeşlerinden birine kendisine gösterildiğinden daha çok ilgi yöneltildiğini sezdiğinde ya da yeni doğan kardeş tüm ilginin merkezi olduğunda, çocukta bazı uyum güçlükleri ortaya çıkar ve çoğu kez psikolojik gelişiminde gerileme görülür.

Diğer nedenler: Yoksulluğun yarattığı kısıtlamalar, hızlı değişen toplumsal değer ve koşullara uyma güçlüğü, savaşlar, kentleşme ve göçler, kuşaklar arası çatışmalar, kitle iletişim araçlarının etkileri anormal davranışın sebepleri arasında sayılabilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir