Psikolojide Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

Bellek güçlendirmek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunların sonunda birçok yöntem ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler şunlardır:

Gruplama: Belleğin kapasitesi bellidir. Bunu artırmak oldukça zordur. Belleğin kapasitesi gruplamalar yaparak güçlendirilebilir. Belleğin 12 rakamlı sayıları hatırlaması oldukça güçtür.

Ama rakamlar 3’lü sayılar olarak gruplanırsa birim sayısı 4’e indiği için bellekte tutulabilir. Örneğin, 104082661965 gibi 12 rakamdan oluşan bir sayı, 104 082 661 965 şeklinde gruplanırsa akılda tutulması daha kolay olur.

Hayal etme ve kodlama: Bilgi kodlanırken yardımcı olacak hayallerle birlikte kodlanır (Örneğin, öğrenmek zorunda olduğumuz beş kelimeye karşılık, beş yeni bilgiyi eski anılara kodlamaktır.

Bu tür kodlamaya “hatırda tutma tekniği” de denir. Sözcüklerin tekerlemelerle öğrenilmesi, “Çanakkale Boğazı’na Toplu Çıkarma” tekerlemesiyle öğretilmek istenen Matematik dersinde işlem sırasını kotlamak vb.).

Benzerlikler kurma: Yeni bilgileri öğrenirken eski bilgilerle benzerlik kurarak belleğimize yerleştirebiliriz.

Psikolojide Bellek Güçlendirici Yöntemler Nelerdir?

 

Mekân ilişkilerinden yararlanarak göz önünde canlandırma: Öğrenmek ve daha sonra hatırlamak istediğimiz bilgiyi bölümlere ayırarak iyi tanıdığımız bir mekânın bölümleri ile kodlayarak göz önünde canlandırabiliriz.

Bellek araştırmaları sonuçlarını günlük yaşamımızda özellikle eğitim alanında kullanıyoruz. Çünkü eğitimde amaç, öğretilen bilgilerin uzun süre bellekte kalması, otomatik davranışlara yol açmasıdır. Etkili öğrenme için kullanılan tekniklerden bellek güçlendirme konusunda da yararlanılmaktadır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir