Farkına Varmadan Öğrenme (Örtük-Gizil Öğrenme)

Farkına Varmadan (Örtük-Gizil)Öğrenme

Bilinçli bir çaba harcamaksızın istem dışı gerçekleşen öğrenmedir. Kimi durumlarda nasıl öğrendiğimizi hiç hatırlamasak bile kendimizi bir şeyleri öğrenmiş olarak buluruz. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğun o esnada çalan bir müziğin sözlerini öğrenmesi gibi. Niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeler ancak bize bir soru sorulduğunda bu bilgileri zihnimizden geçirip bilinçli hâle getiririz. Örtük öğrenmenin önemini ortaya koyan E.C. Tolman (1886-1959) organizmaya …

Devamı »

Model Alarak Öğrenme (Taklit Yoluyla Öğrenme )

Erkek çocuklar babalarını, kız çocuklar annelerini model alırlar.

Başka insanların davranışlarını gözleyerek ya da onları taklit ederek öğrenme yoludur. Bu öğrenme türünün bireyin sosyalleşmesi üzerinde çok büyük etkisi vardır çünkü birey, içinde bulunduğu toplumun kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini büyük ölçüde model alarak öğrenir. Bu yolla toplumsal bir varlık hâline gelir ve çevresine uyum sağlar. Tutumlar, kalıp yargılar, ön yargılar çoğu kez taklit yoluyla edinilir. Örneğin, eğer evde …

Devamı »

Bilişsel Öğrenme Nedir? Psikolojide Bilişsel Öğrenme

Kavrama yoluyla öğrenme, bireyin yaşantılarını algısal düzeyde yeniden örgütlemesi ile gerçekleşir.

Öğrenmelerin tümü, davranışçı psikologların ileri sürdüğü gibi U-T (uyarıcı-tepki) davranışları biçiminde yani mekanik değildir. Çoğu öğrenmelerde zihinsel etmenlerin rolü büyüktür. Örneğin, sağlıklı beslenme ile ilgili bilimsel bir makale okumuşsak bu yazıdan öğrendiğimiz bilgilerin klasik ya da edimsel koşullanmayla ilişkisi yoktur. Biliş İnsanın dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeye yönelik gösterdiği tüm zihinsel etkinliklerdir. Bu öğrenme türünde dıştan alınan uyarıcılar algılanır, önceki …

Devamı »

Öğrenme Nedir? Psikolojide Öğrenme Türleri Nelerdir?

Eğiticiler tarafından davranışları biçimlendirilen köpek

Öğrenme Türleri Öğrenmenin nasıl bir süreç olduğunu açıklayabilirsek insan ve hayvan davranışlarını daha iyi anlamış oluruz. Ayrıca öğrenme prensiplerini ortaya çıkardığımız zaman neyi, nasıl en iyi şekilde öğretebileceğimizi ve öğrenebileceğimizi de biliriz. Öğrenme farklı biçimlerde olmaktadır. Basit öğrenme biçimleri olduğu gibi karmaşık öğrenme mekanizmaları da vardır. Koşullanma Yoluyla Öğrenme a) Klasik Koşullanma Organizmanın doğal uyarıcıya gösterdiği tepkiyi yapay uyarıcıya da …

Devamı »

Sendrom Nedir? Psikolojide Sendromlar Nelerdir?

Sendrom, Sendrom Nedir? Psikolojide Sendromlar

Sendrom ya da belirgi, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür. Bu, kalıtsal olabilir ya da edimsel nedenlerle de oluşabilir. Tıp dilinde, belirgi, yalnızca, nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır. Dolayısıyla, bu bulgular, altın da yatan bir hastalıkla açıklanabilirse, kuramsal olarak artık sendrom değildir. Buna karşın, eskiden belirgi …

Devamı »

Öğrenmenin Tanımı – Öğrenme Nedir? – Psikolojide Öğrenme

Öğrenme; duyu organları, sinir sistemi ve onun düzenleyici merkezi olan beyin sayesinde mümkün olmaktadır.

Öğrenme nedir: Okuyarak veya yaşayarak, bilinçli veya bilinçsizce, kendi kendinden veya başkalarından alınan bilgi ve duygunun davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdiği kalıcı değişikliklerdir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi öğrenme anlık olmaktan çok giderek ilerleyen bir süreçtir. Öğrenmenin Özellikleri  Öğrenme Davranışta Bir Değişikliktir Davranışın değişmesi, eskiden yapılmayan bir hareketin yapılması, bir görüş ve düşüncenin benimsenmesi ya da bırakılması anlamına gelir. Bu değişiklik …

Devamı »