Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler

Öğrenme Yöntemi ile İlgili Faktörler

Öğrenilen konunun yapısı Konunun parçalara bölünerek ya da bütün halinde çalışılmasıyla ilgilidir. Hangisinin daha yararlı olduğu ele alınan konuya göre değişmektedir. Uzun ve parçaya bölünmesi kolay konularda parçalara bölünerek öğrenilmesi, malzemesi kısa ve anlamı açık konularda ise bütün öğrenilmesi daha iyidir. Yapılan araştırmalar en etkili konu çalışma yönteminin “bütün-parça-bütün” olduğunu göstermektedir. Bu yöntemde konu önce bütün olarak görülüp sonra parçalara …

Devamı »

 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Her organizma kendi yeteneklerinin elverdiği ölçüde öğrenme gücüne sahiptir.

Öğrenen ile ilgili faktörler, organizmanın iyi öğrenme yapabilmesi için sahip olması gereken özellikleri ifade eder. Türe Özgü Hazır Oluş Organizmanın, istenilen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması gerekir. Örneğin, bir insana uçmayı öğretemeyeceğimiz gibi köpeğe de konuşmayı öğretemeyiz. Olgunlaşma Olgunlaşma bedensel ve zihinsel olarak bir işi yapabilecek seviyeye ulaşmaktır. Olgunlaşma ve öğrenme arasında doğru bir orantı vardır. Yani …

Devamı »

Deneme-Yanılma Yoluyla Öğrenme

Örgü örmeyi öğrenmek için türlü davranışlarda bulunmak gerekir.

Organizma yaşam süresince birçok problemle karşılaşır. Bu problemlerin çözümleriyle ilgili genelde hiçbir fikri de yoktur. Bu nedenle organizma, amaca ulaşmak veya problemi çözmek için çeşitli davranışlarda bulunur. Bu davranışlardan çözümü sağlayan davranışların benimsenip çözümü sağlamayan davranışların ise terk edilmesiyle gerçekleşen öğrenmedir. Hata miktarı azaldıkça öğrenme artar. Organizmanın zekâ düzeyi arttıkça deneme-yanılma sayısı da azalır. Örneğin, örgü örmeyi ya da yemek …

Devamı »

Psiko-Motor Öğrenme (Devimsel Öğrenme)

Topu potaya geçirmede hem zihinsel durum hem de el, kol hareketleri gibi bedensel hareketler önem taşır.

Bir işin, davranışın nasıl daha iyi, hızlı doğru ve hatasız yapılacağını öğrenmektir. Gündelik hayat, motor öğrenme gerektiren faaliyetlerle doludur. Bunlar arasında çatal-kaşıkla yemek yemeyi, araba kullanmayı, topu hedefe atmayı, bir müzik aletini çalmayı sayabiliriz. Bireyin bütün bu becerileri hızlı ve doğru olarak yapabilmesi için alıştırma gereklidir. Bu öğrenme birden fazla organların aynı anda çalışmasını gerektirdiği için beden, kas, zihin ve …

Devamı »

Farkına Varmadan Öğrenme (Örtük-Gizil Öğrenme)

Farkına Varmadan (Örtük-Gizil)Öğrenme

Bilinçli bir çaba harcamaksızın istem dışı gerçekleşen öğrenmedir. Kimi durumlarda nasıl öğrendiğimizi hiç hatırlamasak bile kendimizi bir şeyleri öğrenmiş olarak buluruz. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuğun o esnada çalan bir müziğin sözlerini öğrenmesi gibi. Niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeler ancak bize bir soru sorulduğunda bu bilgileri zihnimizden geçirip bilinçli hâle getiririz. Örtük öğrenmenin önemini ortaya koyan E.C. Tolman (1886-1959) organizmaya …

Devamı »

Model Alarak Öğrenme (Taklit Yoluyla Öğrenme )

Erkek çocuklar babalarını, kız çocuklar annelerini model alırlar.

Başka insanların davranışlarını gözleyerek ya da onları taklit ederek öğrenme yoludur. Bu öğrenme türünün bireyin sosyalleşmesi üzerinde çok büyük etkisi vardır çünkü birey, içinde bulunduğu toplumun kültürel özelliklerini ve yaşam biçimini büyük ölçüde model alarak öğrenir. Bu yolla toplumsal bir varlık hâline gelir ve çevresine uyum sağlar. Tutumlar, kalıp yargılar, ön yargılar çoğu kez taklit yoluyla edinilir. Örneğin, eğer evde …

Devamı »

Bilişsel Öğrenme Nedir? Psikolojide Bilişsel Öğrenme

Kavrama yoluyla öğrenme, bireyin yaşantılarını algısal düzeyde yeniden örgütlemesi ile gerçekleşir.

Öğrenmelerin tümü, davranışçı psikologların ileri sürdüğü gibi U-T (uyarıcı-tepki) davranışları biçiminde yani mekanik değildir. Çoğu öğrenmelerde zihinsel etmenlerin rolü büyüktür. Örneğin, sağlıklı beslenme ile ilgili bilimsel bir makale okumuşsak bu yazıdan öğrendiğimiz bilgilerin klasik ya da edimsel koşullanmayla ilişkisi yoktur. Biliş İnsanın dünyayı tanıma, anlama ve öğrenmeye yönelik gösterdiği tüm zihinsel etkinliklerdir. Bu öğrenme türünde dıştan alınan uyarıcılar algılanır, önceki …

Devamı »

Öğrenme Nedir? Psikolojide Öğrenme Türleri Nelerdir?

Eğiticiler tarafından davranışları biçimlendirilen köpek

Öğrenme Türleri Öğrenmenin nasıl bir süreç olduğunu açıklayabilirsek insan ve hayvan davranışlarını daha iyi anlamış oluruz. Ayrıca öğrenme prensiplerini ortaya çıkardığımız zaman neyi, nasıl en iyi şekilde öğretebileceğimizi ve öğrenebileceğimizi de biliriz. Öğrenme farklı biçimlerde olmaktadır. Basit öğrenme biçimleri olduğu gibi karmaşık öğrenme mekanizmaları da vardır. Koşullanma Yoluyla Öğrenme a) Klasik Koşullanma Organizmanın doğal uyarıcıya gösterdiği tepkiyi yapay uyarıcıya da …

Devamı »

Sendrom Nedir? Psikolojide Sendromlar Nelerdir?

Sendrom, Sendrom Nedir? Psikolojide Sendromlar

Sendrom ya da belirgi, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür. Bu, kalıtsal olabilir ya da edimsel nedenlerle de oluşabilir. Tıp dilinde, belirgi, yalnızca, nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır. Dolayısıyla, bu bulgular, altın da yatan bir hastalıkla açıklanabilirse, kuramsal olarak artık sendrom değildir. Buna karşın, eskiden belirgi …

Devamı »

Öğrenmenin Tanımı – Öğrenme Nedir? – Psikolojide Öğrenme

Öğrenme; duyu organları, sinir sistemi ve onun düzenleyici merkezi olan beyin sayesinde mümkün olmaktadır.

Öğrenme nedir: Okuyarak veya yaşayarak, bilinçli veya bilinçsizce, kendi kendinden veya başkalarından alınan bilgi ve duygunun davranış veya düşünce düzeyinde meydana getirdiği kalıcı değişikliklerdir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi öğrenme anlık olmaktan çok giderek ilerleyen bir süreçtir. Öğrenmenin Özellikleri  Öğrenme Davranışta Bir Değişikliktir Davranışın değişmesi, eskiden yapılmayan bir hareketin yapılması, bir görüş ve düşüncenin benimsenmesi ya da bırakılması anlamına gelir. Bu değişiklik …

Devamı »