Psikolojinin Dil Bilimiyle İlişkisi (La linguistique)

Psikolojide, dil biliminin payı mühimdir. Her şeyden önce dil tiplerinin çeşitleri ve buradan dünya görüşü çeşitleri üzerine birçok bilgiler getirmiştir.

Dil sosyal menşeli bir idrak sistemidir. Bu sıfatla toplum fertlerinin psikolojik yapısını aksettirir. Mesela bazı Hintli kabilelerin renkleri belirten terimleri çok az olduğu halde, alageyiklerin tüy renklerini belirten çok sayıda kelimeleri vardır.

Bu aslında Hintlilerde, Avrupalılarınkinden çok farklı olan ve eğitimin şekillendirdiği görüş kabiliyetlerine bağlıdır. Hintli, Avrupalılara aynı gibi görünen tüy renklerini zahmetsizce hemen ayıracaktır, fakat bize açık şekilde farklı görünen renkleri karıştıracaktır. Diğer taraftan linguistik yapılar, psikolojik yapıları aksettirirler.

Bazı psikanalitik ekoIIer, manada mana bildiricisinin devamlı kaymalarından ve üslup şekillerinden faydalanarak gayrı şuuri düşüncenin biçimlenişinin, dildeki teşekkülle aynı olduğunu ortaya koymuşlardır.

Dil incelemesinde, psikolojinin payı daha az önemli değildir. Dil hakkındaki bilgimiz, dil tutukluğu üzerine olan incelemelerde olduğu gibi, çocuk psikolojisi üzerine yapılan incelemelere de çok şey borçludur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir