Güdülenmiş Davranış ve Güdülenmemiş Davranış Farkı

  • Güdülenme sonucunda organizmanın etkinliği artar. Bu nedenle de güdülenmiş davranış güdülenmemiş davranıştan daha verimlidir.
  • Güdülenmiş davranış, belli bir hedefe yönelir. Organizma, ihtiyacı doğrultusunda davranışta bulunur. İhtiyaç ne kadar güçlüyse hedefe yönelen davranış da o derece güçlüdür.

Amaca ulaşmada kararlı ve ısrarlı olma güdülenmemiş davranıştakinden fazladır.

  • Güdülenmiş davranış, seçicidir. Organizma neye ihtiyaç duyuyorsa ona yönelir.
  • Güdülenmiş davranış, organizmayı aşırı faaliyete, dolayısıyla fazla enerji tüketimine götürdüğünden güdülenmemiş davranıştan daha yorucudur.

Konunun başında verdiğimiz TEOG başarısı örneğinde olduğu gibi insanların bir şeye ulaşmak için güdülenmesi, onların başarıya ulaşma şansını ne kadar olanaklı gördüğüne ve başarmayı istediği bu şeyi ne kadar değerli bulduğuna bağlıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir