Gençlik Dönemi ve Kimlik Gelişimi

Ergenlik; yetişkinlik öncesi fizyolojik, psikolojik, sosyolojik ve pedagojik yönleri olan bir dönemdir.

Büyümenin bedenin her yanında eşit olmaması, aşamalar halinde olması gibi nedenler, ergenin uyum yeteneğini zorlaştırır. Bu gerginlik hali, bireyler üzerinde toplumun etkilerini artırdığı anlarda ortaya çıkar.

Gençlik Döneminin Gelişimsel Görevleri

Gençlik döneminin gelişimsel görevleri şunlardır:

Birey;

Bedensel özelliklerini kabul eder,

Kendi cinsine uygun biçimdeki bir toplumsal rolü gerçekleştirir,

Anne babadan ve diğer yetişkinlerden bağımsız bir kişilik oluşturur,

Bir mesleğe yönelir,

Evliliğe ve aile yaşamına hazırlanır,

Toplumsal bakımdan sorumluluk üstlenmeyi ister ve gerçekleştirir,

Toplumsal değer ve normları öğrenip bir dünya görüşü geliştirir.

Oyun oynamak gözlemlenebilen bir davranıştır

Gençlik ve Ergenlik Döneminde Görülen Değişimler

 Fizyolojik değişmeler

Bireyin bedensel ve fizyolojik yönden yetişkinliğe hazırlandığı dönemdir.

Boy ve ağırlık artar. Büyüme sonucu vücudun oranları değişir. Boy artışı on beş yaşına kadar çok hızlıdır. On beş yaşından sonra kilo artışının boy artışından fazladır.

İskelet, beyin ve kalpte büyüme görülür. Mide, bağırsak hacmi oldukça gelişir, tükürük ve mide sularının miktarı artar.

Yüz büyür, kol ve bacaklar hızla büyür, beden oranları değişir ve hareketlerin ahengini bozar.

Hormonlar belirli faaliyetleri oluşturup cinsel olgunluğu ortaya çıkarır. Ses değişir.

 Sosyal değişmeler

Statü sorunu olur. Ergenler; evde, okulda, toplumda beklediği konumu elde edemezlerse ya saldırgan olur ya da toplumsal kavramları inkâr eder.

Sosyal beklenti içine girer. Aile kurmak ve mesleki başarı önemli sorundur.

Toplumdaki çeşitli değerler içinden seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Özgürlük, ergenin davranışlarında tutarsızlık oluşturur.

Ergenlerde değerlere ters düşme sık gözlenir. Anne, baba, öğretmen gibi kişilerin değerleriyle ters düşülür. Kuşak çatışması ortaya çıkar.

Yeniliklere açık değerlerin benimsenmesi gerektiğine inanır.

 Psikolojik değişmeler

Ergenlik döneminde duygusallık artar. Dostluğun şiddetli bir duygusallıkla yaşandığı dönemdir.

Kendine güven duygusu artar. Gizli bir güvensizlik de duyar; fakat son derece güvenli görünmeye çalışır. Kendi beklentilerini yerine getiremediğinden hayal kırıklığı fazla olur. Onarılması güç yaralar açabilir.

Ölçüsüzlüğün artması, olayların gerçek değerini veremez. Onun duygularında, düşüncelerinde ve davranışlarında aşırılık vardır. İlgileri çabuk söner ve yerini başkalarına bırakır. Büyüdükçe sorumluluk ve görevler artar. İlgileri doğrultusunda sosyal beceriler geliştirir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir